Mindful aan het werk

Jongen laptop stress Pexels

Veelbelovende eerste resultaten

Als je langdurige over je grenzen heengaat en burn-out raakt, kun je op allerlei plekken terecht voor trainingen en workshops om er weer bovenop te komen. Maar doorgaans is de effectiviteit van die trainingen niet onderzocht.

Mindful2Work

Om de behandeling van stress en burn-out een kwaliteitsslag te geven, steunen wij wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van een veelbelovende training: Mindful2Work. Deze training bestaat uit een combinatie van actief bewegen, meditatie, yoga en psycho-educatie. 

Gecombineerde aanpak

Eén van de pijlers van de Mindful2Work training is de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT): een zowel meditatie als cognitieve gedragstherapie. Hiermee leer je niet alleen negatieve gedachten om te zetten in evenwichtigere gedachten; je leert ook negatieve gedachten of gevoelens te accepteren zoals ze zijn (in plaats van die te vermijden of te onderdrukken). Zo kun je je aandacht meer gaan sturen, waardoor je negatieve gedachten niet langer overheersen.
Inmiddels staat vast dat deze Mindfulness-therapie effectief is voor mensen met terugkerende depressies. Daarom wordt nu onderzocht in hoeverre MBCT ook werkt bij het tegengaan van andere psychische klachten.

Bootcamp, Yoga en Mindfulness

‘Elke trainingssessie start met bootcamp-achtige oefeningen in de buitenlucht’, vertelt universitair hoofddocent en GZ-psycholoog dr. Esther de Bruin, die het onderzoek uitvoert aan de Universiteit van Amsterdam (UVA Minds). ‘Daarna gaan de deelnemers binnen verder met yoga en mindfulness meditaties. Juist bij mensen met burn-out klachten heeft de combinatie van deze drie elementen grote voordelen. Niet alleen omdat ze vaak lichamelijke klachten hebben. Maar ook omdat het vaak harde werkers zijn die zo beter leren ontspannen.’
 
Uit een eerste pilotstudie onder twintig deelnemers blijkt dat Mindful2Work een positief effect heeft op het tegengaan van stress- en burn-out-klachten. De Bruin: ‘Voorafgaand aan de training had 90% van de deelnemers in de risicogroep te maken met volledig uitval van werk. Na de Mindful2Work training was dit nog maar het geval bij 60%. Na twee maanden zagen we een verdere daling naar 35%. En een half jaar na de start van de training ging het nog maar om 27% van de deelnemers. Geweldige resultaten! Daarom doen we hier nu verder onderzoek naar.’ De definitieve onderzoeksresultaten worden medio 2018 verwacht.

Contact

Heb je vragen over dit onderzoek, stuur dan een mail aan: info@wijzijnmind.nl.

Meer projecten