Mindfulness bij angst

Vrouw angst piekeren Pixabay

1 op de 5 mensen met een angststoornis heeft geen baat bij de aangeboden behandeling. En een Mindfulness-behandeling waar zij wellicht wel iets aan hebben, is nog onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. Daarom steunen we onderzoek naar de effectiviteit van deze behandeling.

Acceptatie

Leven met een psychische kwetsbaarheid doet pijn. Onvermijdelijk. Soms komt daar extra pijn bij van het verzet tegen die pijn. Dat geeft dubbele pijn. En als je dan ook nog eens oordeelt over dat verzet, creëer je zelfs driedubbele pijn.
Omgekeerd kun je de pijn ook proberen te accepteren. Dat kan met behulp van Mindfulness. Dit is een van het Boeddhisme afgeleide levenswijze waarbij je wordt uitgenodigd om met een heldere blik alles wat er zich in jezelf aandient liefdevol te verwelkomen, te accepteren. Ook de pijnlijke dingen. Want zo kun je die ook weer laten gaan, is het idee. Maar werkt dit ook bij het tegengaan van moeilijk behandelbare psychische klachten zoals angst?

Innovatief onderzoek

Om deze vraag te beantwoorden, doet  dr. Anja Greven op de afdeling angststoornissen van PsyQ Haaglanden onderzoek naar de effectiviteit van op Mindfulness gebaseerde cognitieve gedragstherapie (Mindfulness Based Cognitieve Therapie/MBCT). Ze doet dit bij mensen met een langdurige angststoornis, die geen baat hebben gehad bij andere (bewezen effectieve) behandelvormen. Als uit het onderzoek blijkt dat dit inderdaad leidt tot een vermindering van angstklachten, ontstaan er meer evidence based behandelmogelijkheden. Bovendien kan deze therapie dan opnieuw in aanmerking komen voor vergoeding door zorgverzekeraars.

Behandelresultaten

Aan het onderzoek nemen 128 mensen deel. Zij zitten ofwel in de experimentele groep waarin zij met MBCT worden behandeld, ofwel in de controlegroep waarin zij de gebruikelijke nazorg krijgen die de multidisciplinaire richtlijn voorschrijft voor mensen met een angststoornis. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2017 verwacht.

Contact

Heb je vragen over dit onderzoek, stuur dan een mail aan: info@wijzijnmind.nl.
 

Meer projecten