Programma Regie in de Regio

RegieInDeRegio-1

Meer mogelijkheden voor persoonlijke groei, herstel en participatie. En dat dichtbij huis. Om dit te bereiken zijn veel taken vanuit het Rijk doorgeschoven naar gemeenten. Maar het bieden van gerichte ondersteuning lukt alleen met de stem en actieve inbreng van degenen om wie het gaat: mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Om die inbreng stevig te verankeren op lokaal en regionaal niveau hebben we het programma Regie in de regio opgezet.

Doelen

  • Versterking van de lokale en regionale belangenbehartiging in alle centrumgemeenten;
  • Versteviging van de relaties tussen cliënten- en familievertegenwoordigers en gemeenten, zodat er bij de beleidsontwikkeling meer rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van mensen met een psychische kwetsbaarheid;
  • Ondersteuning en ontwikkeling van herstelacademies en zelfregienetwerken, zodat mensen met een psychische kwetsbaarheid overal in Nederland de ruimte hebben hun leven weer op te pakken.

Projecten

Rondje regio’s


Rode draad van al deze projecten is verbinding. Want juist door intensievere onderlinge afstemming, bundeling en samenwerking winnen lokale en regionale cliënten- en familieorganisaties aan slagkracht. Inmiddels hebben we een ‘rondje regio’s’ gemaakt om te inventariseren wat er overal speelt. Daarnaast zijn van Zwolle tot Zeeland uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd voor ontmoeting en bundeling van ‘voor-en-door-cliënten-initiatieven’. Zo proberen we overal in het land voorwaarden te scheppen voor de vorming van nieuwe regionale netwerken waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid weer kunnen meedoen. Hierdoor hebben we nu met achttien gemeenten afspraken kunnen maken over meer structurele samenwerking met lokale of regionale cliënten- en familieorganisaties.

Doe en denk mee!

De inbreng van actieve mensen, sleutelpersonen en organisaties is onmisbaar voor dit programma. Alleen zo kunnen we in regio’s en gemeenten samen een gezamenlijk en breed gedragen agenda opstellen van zaken die cliënten het belangrijkste vinden. Wil jij meebepalen wat er op de agenda komt voor jouw regio? Doe dan mee met onze regiobijeenkomsten!

Inspirerende bouwconferentie zelfregienetwerken

Vrijdag 24 februari vond in de Colour Kitchen in Utrecht een bouwconferentie plaats. Er zaten echter geen aannemers en timmerlui in de zaal, maar bouwers van zelfregienetwerken. Ze waren uit alle hoeken van het land gekomen om hun bouwkennis te delen of inspiratie voor eigen bouwwerken op te doen. Sonja Visser (MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid) en Dienke Boertien (Kenniscentrum Phrenos) leidden het onderwerp zelfregienetwerk in. Cora Brink van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid presenteerde vervolgens haar publicatie over tien bouwstenen voor zelfregienetwerken, die in elke gemeente aanwezig zouden moeten zijn om mensen met een psychische kwetsbaarheid de ruimte te bieden vanuit eigen regie hun leven (weer) op te bouwen.

Lees het verslag van de bouwconferentie
Bekijk de foto's 
Notitie bouwstenen voor herstel
 

Contact

Wil je meer weten over dit programma of een van de projecten? Neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen.