Oorzaken burn-out

Vrouw achter computer stress burn-out Pexels

Of iemand een burn-out krijgt, hangt af van de persoon en van de situatie. De situatie alleen is in ieder geval niet doorslaggevend. Zeker zo belangrijk is de vraag hoe iemand tegen die situatie aankijkt en ermee omgaat. Dit heeft alles te maken met persoonlijk­heid: iedereen reageert anders op stress. Een reorgani­satie op het werk kan de ene persoon bijvoorbeeld veel spanningsklachten geven, terwijl een ander zich er niet druk om maakt.
 
Risicofactoren voor het krijgen van een burn-out zijn de volgende persoonlijkheidskenmerken: 

  • Je gevoelens niet uiten
  • Moeilijk om hulp kunnen vragen
  • Moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen
  • Negatief zijn over je eigen prestaties
  • Perfectionistisch zijn
  • Je (te) sterk betrokken voelen bij werk
  • Erg gemotiveerd zijn en hoge eisen stellen aan jezelf 

Een andere risicofactor voor het krijgen van een burn-out is als omstandigheden zich opstapelen. Bijvoorbeeld: op je werk is een reorganisatie aan de gang waar je veel spanning van hebt. Dan wordt thuis je kind erg ziek. En dan gaat ook nog het dak lekken. Zo’n combinatie van spanningen kan je dan te veel wor­den. Of deze situatie werkelijk voor overbelasting zorgt, ligt ook aan de invloed die je zelf op de situatie kan hebben. Of het gevoel invloed te kunnen hebben op de situatie.

Bekijk de video over draaglast en draagkracht

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psy

chologen of maatschappelijk werkers.