Controledwang

Steeds kijken of de deur echt op slot is

Sleutels in deur controledwang Pexels

Bij controledwang moet je van jezelf steeds opnieuw controleren of de voordeur echt op slot is en of de auto wel in de garage staat, om maar een paar voorbeelden te noemen. Vaak moet je dit een aantal keren herhalen door bijvoorbeeld de sleutel perse vijf keer in het slot om te draaien.
 
Hinderlijke controledwang kan onderdeel uitmaken van een dwangstoornis.