Kindermishandeling

Kindermishandeling Pixabay

Beschermen van kinderen loont op de lange termijn

Kindermishandeling is geweld dat een volwassene een kind bewust of onbewust aandoet. Vaak is dat een ouder of verzorgende. Kindermishandeling kan psychisch, lichamelijk of seksueel van aard zijn.
 
Lichamelijke kindermishandeling
Lichamelijke kindermishandeling bestaat bijvoorbeeld uit slaan, schoppen, knijpen, het toebrengen van brandwonden of het kind laten vallen. Of het shaken baby-syndroom, waarbij een baby zo hard door elkaar geschud wordt dat hij of zij daar letsel aan overhoudt. Genitale verminking van meisjes (meisjesbesnijdenis) is ook een vorm van lichamelijke kindermishandeling.
 
Psychische kindermishandeling
Kinderen krijgen voortdurend van hun ouders te horen dat ze niets waard zijn. Ze worden bang gemaakt, uitgescholden of afgewezen en krijgen geen aandacht. Of juist alle aandacht en mogen niet met andere kinderen spelen. Kinderen voelen zich niet veilig en kunnen hun verhaal niet kwijt.
 
Lichamelijke en psychische verwaarlozing
Bij lichamelijke verwaarlozing krijgt een kind onvoldoende verzorging, bijvoorbeeld schone kleren of (gezond) voedsel. Bij psychische verwaarlozing wordt de behoefte van het kind aan liefde, geborgenheid en steun door de verzorgers genegeerd.
 
Seksueel geweld en incest
Hierbij moeten kinderen onder dwang seksuele handelingen uitvoeren, ondergaan of daar getuige van laten zijn. Bij incest gebeurt dit vaak door een bloedverwant.
 
Huiselijk geweld
Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld kunnen hier schade van ondervinden. Bovendien zijn er kinderen die zowel getuige zijn van het geweld in het gezin als zelf mishandeld worden.

Mogelijke gevolgen van kindermishandeling

De gevolgen van de mishandeling als kind kunnen ook op latere leeftijd ernstig zijn. Bijvoorbeeld:

Hulp bij kindermishandeling

Kindermishandeling is ernstig. Als je kindermishandeling vermoedt of als je zelf bent mishandeld als kind en daarover wilt praten, kun je hulp zoeken.

  • Voor hulp bij kindermishandeling: bel Veilig Thuis via 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)
  • Voor persoonlijke hulp, informatie en advies bij vermoedens van kindermishandeling en voor kindermishandeling die in je verleden heeft plaatsgevonden: bel Korrelatie via 0900-1450 (ma-vr van 9:00-18:00 uur, € 0,15/min). Je kunt ook gratis en anoniem chatten of mailen via www.korrelatie.nl.