Conflictstijlen

Man vrouw ruzie rug naar elkaar Pixabay

Naast de 'communicatiewapens' onderscheiden we ook een aantal algemene conflictstijlen:

  • Vermijden/ Ontlopen: het conflict uit de weg gaan of jezelf terugtrekken, omdat je ervan uitgaat dat een conflict niet zal leiden tot bevrediging van de wensen van beide partijen. Je hebt weinig motivatie om op te komen voor je eigenbelang. Maar je kijkt ook niet naar het belang van de ander, want je vermijdt het onderwerp.  
  • Toegeven of toedekken: wanneer je niet geïnteresseerd bent in je eigen belangen, maar juist wel in die van de ander, zal je geneigd zijn jezelf op te offeren ten gunste van die ander. Ook al zijn de eisen eigenlijk onredelijk. Je zal snel toegeven of dekt het conflict toe. Je legt je neer bij wat de ander wil en laat je overtuigen door argumenten van de ander, doet concessies of geeft de ander gelijk.  
  • Doordrukken/ forceren: je eigen belangen vind je belangrijker dan die van de ander. Het beschermen van je eigen belangen krijgt dan ook grote prioriteit. De ander wordt desnoods overtuigd met argumenten, verwijten, dreigen, schelden en (emotioneel) chanteren.  
  • Samenwerken: je hecht veel waarde aan zowel de eigen belangen als die van de andere partij. Vaak ook kijk je hierbij naar het grotere belang: dat van het team of de organisatie. Om tegemoet te komen aan de wensen van alle partijen investeer je veel tijd en energie. Er moet creatief worden gekeken hoe alle partijen kunnen krijgen wat ze willen.  
  • Compromis zoeken: beide partijen krijgen niet helemaal wat ze willen. Iedereen levert in en het liefst iedereen evenveel. Zo wordt enigszins gezorgd voor de belangen van alle partijen. De meeste mensen vinden deze stijl de meest wenselijke.  

Veel mensen zijn geneigd om steeds dezelfde manier van omgaan met conflicten te gebruiken. Dat is jammer, want afhankelijk van de situatie kan de ene stijl van conflicthantering gunstiger uitpakken dan de andere. De ene conflictstijl is dus niet per definitie beter of slechter dan de ander.

Zo kan vermijden handig zijn als je relatie met de 'tegenpartij' kwetsbaar is en het onderwerp van het conflict minder belangrijk. Doordrukken kan de beste methode zijn als een snelle beslissing nodig is, de kwestie belangrijk is en de andere partij niet gemotiveerd is samen te werken aan een oplossing. Zo zijn er voor alle stijlen situaties te bedenken.

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​. Je kunt bellen, chatten, whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers