Verslaving

Gokmachines verslaving Pexels

Een ander woord voor verslaving is afhankelijkheid. Bij een verslaving ben je de controle kwijt over het gebruik van een bepaald middel, of er is sprake van tolerantie of onthoudingsverschijnselen. Dit middel kan alcohol zijn of drugs, maar ook bijvoorbeeld gokken of gamen.
 
Controleverlies betekent dat je (veel) meer gebruikt dan je je had voorgenomen. Of dat het niet lukt om te stoppen of te minderen en dat het hele denken en doen in grote mate bepaald wordt door het middel. Tolerantie betekent dat je een steeds grotere dosis van het middel nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken, of dat dezelfde dosis steeds minder effect heeft. En onthoudingsverschijnselen ontstaan als je stopt met het gebruik van het middel. Voorbeelden van onthoudingsverschijnselen zijn:

Lees ook: