Acute stressstoornis

Auto-ongeluk acute stressstoornis

Een acute stressstoornis kan direct na een traumatische ervaring of gebeurtenis bij iemand ontstaan. De traumatische gebeurtenis kan variëren. Denk aan een inbraak, overval, aanranding of verkrachting, een auto-ongeluk, oorlogsgeweld of het overlijden van een dierbare. 

Acutre stressstoornis wordt ook wel een acute stressreactie, (psychische) shock of acute crisisreactie genoemd. Een acute stressstoornis is tijdelijk en duurt maximaal vier weken. Risicoverhogende factoren voor het ontwikkelen van deze stoornis zijn een hoge leeftijd en vermoeidheid.

Kenmerken & symptomen

Als iemand te maken heeft met een acute stressstoornis, kun je dat aan verschillende dingen merken. Een aantal van de meest voorkomende symptomen:
  • Angstig en snel geschrokken
  • Prikkelbaar en humeurig
  • Staat niet in contact met zijn/haar emoties; voelt zich verdoofd
  • Lijkt de omgeving te vergeten
  • Geheugenproblemen
  • Concentratie- en slaapproblemen

Hulp & behandeling

In principe is een acute stressstoornis tijdelijk en moet de traumatische gebeurtenis een plek krijgen. Dit kan door erover te praten met de eigen omgeving. Voor de omgeving is het dan belangrijk om begrip te tonen, een luisterend oor te bieden en vragen te stellen. Er kan ook professionele hulp ingeschakeld worden. Een psycholoog of psychiater kan de diagnose acute stressstoornis vaststellen en helpen met de verwerking door een aantal gesprekken.

Acute stressstoornis & PTSS

Een acute stressstoornis wordt vaak gerelateerd aan PTSS. Dit is niet vreemd, beide stoornissen hebben overeenkomsten, maar er zijn ook duidelijke verschillen. Deze verschillen zitten hem in het moment van aanvang van de klachten en de duur van de klachten.

Bij een acute stressstoornis komen de klachten direct na de gebeurtenis of binnen enkele weken en de klachten houden maximaal vier weken aan. Bij PTSS kunnen de klachten direct na de gebeurtenis komen, maar dit kan ook pas na enkele weken, maanden of zelfs jaren. Ook houden de klachten langer aan.

Een acute stressstoornis kan overgaan in PTSS wanneer de klachten langer dan vier weken aanhouden.

Neem contact op met mensen zoals jij

Via de MIND Connect app kun je in contact komen met gelijkgestemden. Je zoekt op basis van bijvoorbeeld ervaring, leeftijd of interesse naar iemand waar jij contact mee wilt en vervolgens kun je met hem of haar mailen.