Acute stressstoornis

Auto-ongeluk acute stressstoornis

Wat is een acute stressstoornis?

Een acute stressstoornis kan direct na een traumatische ervaring of gebeurtenis bij iemand ontstaan. De traumatische gebeurtenis kan variëren. Denk aan een inbraak, overval, aanranding of verkrachting, een auto-ongeluk, oorlogsgeweld of het overlijden van een dierbare. 

Acute stressstoornis wordt ook wel een acute stressreactie, (psychische) shock of acute crisisreactie genoemd. Een acute stressstoornis is tijdelijk en duurt maximaal vier weken. Risicoverhogende factoren voor het ontwikkelen van deze stoornis zijn een hoge leeftijd en vermoeidheid.

Wat zijn symptomen van een acute stressstoornis?

Als iemand te maken heeft met een acute stressstoornis, kun je dat aan verschillende dingen merken. Een aantal van de meest voorkomende symptomen:
  • Angstig en snel geschrokken
  • Prikkelbaar en humeurig
  • Staat niet in contact met zijn/haar emoties; voelt zich verdoofd
  • Lijkt de omgeving te vergeten
  • Geheugenproblemen
  • Concentratie- en slaapproblemen

Hoe behandel je een acute stressstoornis?

Een acute stressstoornis is tijdelijk. De traumatische gebeurtenis moet een plek krijgen. Dit kan door erover te praten met de eigen omgeving. Voor de omgeving is het dan belangrijk om begrip te tonen, een luisterend oor te bieden en vragen te stellen. 

Er kan ook professionele hulp ingeschakeld worden. Een psycholoog of psychiater kan de diagnose acute stressstoornis vaststellen en helpen met de verwerking door een aantal gesprekken.

Heb je behoefte aan (anonieme) hulp of advies over een acute stressstoornis voor jezelf of een naaste? Neem gratis contact op met de hulpverleners van MIND Korrelatie. 

Wat is het verschil tussen een acute stressstoornis en PTSS?

Een acute stressstoornis wordt vaak gerelateerd aan PTSS. Dit is niet vreemd, beide stoornissen hebben overeenkomsten, maar er zijn ook duidelijke verschillen. Deze verschillen zitten hem in het moment van aanvang van de klachten en de duur van de klachten.

Bij een acute stressstoornis komen de klachten direct na de gebeurtenis of binnen enkele weken en de klachten houden maximaal vier weken aan. Bij PTSS kunnen de klachten direct na de gebeurtenis komen, maar dit kan ook pas na enkele weken, maanden of zelfs jaren. Ook houden de klachten langer aan.

Een acute stressstoornis kan overgaan in PTSS wanneer de klachten langer dan vier weken aanhouden.