Onderzoek in tv-serie Doe even Normaal: aflevering Angst

afl-angst_onderzoek

Interview met Isabel Kampmann, promovenda bij de Universiteit van Amsterdam

Waar gaat uw onderzoek over?

Iedereen vindt weleens een sociale situatie, zoals een presentatie geven, spannend. Maar mensen met sociale fobie ervaren angst vaak in allerlei sociale situaties. Deze angst beperkt hun leven significant omdat ze bijvoorbeeld niet goed in hun baan of sociale relaties kunnen functioneren.
Een belangrijk onderdeel van de standaard behandeling voor sociale fobie is exposure, oftewel blootstelling, aan de gevreesde situatie. Mensen met sociale fobie worden hierbij stapsgewijs aan steeds moeilijkere situaties blootgesteld en leren zo met hun angst om te gaan. Omdat mensen met sociale fobie bang kunnen zijn voor allerlei situaties, is het vaak niet mogelijk om alle relevante situaties in het echte leven te oefenen. Situaties zoals een presentatie voor een grote groep mensen geven, een sollicitatiegesprek of een blind date zijn meestal moeilijk te organiseren. 
Wij van de Universiteit van Amsterdam zijn bezig met onderzoek op dit gebied in samenwerking met de Technische Universiteit Delft. We onderzoeken of een blootstelling aan virtuele sociale situaties en virtuele sociale interactie effectief is in de behandeling van sociale fobie (Virtual Reality Exposure Therapie). We hebben hiervoor diverse sociale situaties nagebootst: mensen hoeven niet meer de straat op om te oefenen maar leren met hun angst om te gaan door conversatie en interactie met virtuele mensen. De voorlopige resultaten zijn veelbelovend en laten zien dat Virtual Reality Exposure Therapie tot een afname in sociale angst leidt. 
In de studie die op dit moment op de Universiteit van Amsterdam loopt en waarvoor we nog op zoek zijn naar deelnemers, gaan we nog een stap verder: onder telefonische begeleiding van een therapeut ontvangen mensen met sociale fobie Virtual Reality Exposure Therapie bij hen thuis.

Wat zouden uitkomsten van uw onderzoek kunnen betekenen voor de toekomst?

Niet iedereen met sociale fobie durft om behandeling op te zoeken. Ook is er niet altijd een behandelaar in de buurt beschikbaar en is de huidige behandeling niet bij iedereen effectief. Met ons onderzoek hopen we een bijdrage te leveren aan de verbetering van de behandeling van sociale fobie. Omdat met behulp van virtual reality diverse sociale situaties nagebootst kunnen worden, helpt Virtual Reality Exposure Therapie bij het afstemmen van de behandeling op de individuele persoon. Verder geeft deze nieuwe technologische ontwikkeling ons de mogelijkheid om mensen op afstand te behandelen. In de toekomst zorgt dit er hopelijk voor dat mensen met sociale fobie sneller behandeling zoeken en dat meer mensen behandeling kunnen ontvangen. 

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.