Symptomen antisociale persoonlijkheidsstoornis

Man in het donker antisociale persoonlijkheidsstoornis

Alleen een deskundige, zoals een psychiater of psycholoog, kan de diagnose stellen.

Een antisociale-persoonlijkheidsstoornis wordt gekarakteriseerd door een diepgaand patroon van gebrek aan respect voor en schending van de rechten van anderen. Dit patroon is aanwezig vanaf de leeftijd van 15 jaar, zoals blijkt uit drie (of meer) van de volgende kenmerken:

  • De persoon is niet in staat zich aan te passen aan sociale normen over wat volgens de wet is toegestaan. Dit blijkt uit het herhaaldelijk komen tot daden die een reden zijn voor aanhouding.
  • Onbetrouwbaarheid is kenmerkend voor de persoon; dit blijkt uit herhaaldelijk liegen, gebruik van schuilnamen, of het duperen van anderen voor persoonlijk profijt of plezier.
  • Impulsiviteit of niet vooruit kunnen plannen.
  • Prikkelbaarheid en agressiviteit, zoals blijkt uit herhaaldelijke vechtpartijen of geweldpleging.
  • Roekeloze onverschilligheid voor de veiligheid van zichzelf of anderen.
  • De persoon vertoont continu onverantwoordelijk gedrag. Dit blijkt uit een terugkerend onvermogen om zich op het werk consistent te gedragen of financiële verplichtingen na te komen.
  • Berouw ontbreekt bij de persoon; dit blijkt uit onverschilligheid nadat hij of zij iemand pijn heeft gedaan, slecht heeft behandeld of bestolen, of het rationaliseren van dit gedrag.

Verder is de persoon minstens 18 jaar oud en treedt het antisociale gedrag niet uitsluitend op in het beloop van schizofrenie of een bipolaire stoornis. Ook zijn er bij de persoon aanwijzingen voor een normoverschrijdend-gedragsstoornis, begonnen voor de leeftijd van 15 jaar.

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.

Meer lezen over antisociale persoonlijkheidsstoornis