CPTSS

CPTSS

Wat is CPTSS?

Complexe PTSS is een vorm van PTSS, maar complexe PTSS duurt langer en de symptomen zijn ernstiger. Vaak is er sprake geweest van langdurig traumatische ervaringen, waar je niet aan kon ontsnappen. De afkorting CPTSS of C-PTSS staat voor complexe posttraumatische-stressstoornis. 

Wat zijn oorzaken van Complexe PTSS?

CPTSS kan ontstaan als er een combinatie was van:

  • vaak en voor een langere periode te maken hebben met schokkende gebeurtenissen in de relatie tussen jezelf en iemand waarvan je afhankelijk was,
  • en lichamelijke en emotionele verwaarlozing. 

Denk hierbij aan mishandelingen in je kindertijd of op volwassen leeftijd. Dit kunnen lichamelijke, seksuele, emotionele of mentale mishandelingen zijn. 

Ook het ervaren van extreme armoede, oorlog zijn voorbeelden van traumatische ervaringen die CPTSS kunnen veroorzaken. 

Klachten bij CPTSS

Je ervaart bij complexe PTSS klachten die horen bij PTSS, maar daar komen ook klachten bij op het gebied van:

  • zelfbeeld - een negatief zelfbeeld
  • relaties met anderen - hechtingsproblemen
  • het bewustzijn - problemen met aandacht, concentratie en geheugen
  • emotieregulatie -  emoties niet goed herkennen, toelaten of uiten
  • toekomstperspectief - geen toekomstbeeld hebben of vastlopen
  • veiligheid - onveilig kan veilig voelen en veilig kan onveilig voelen

Hulp bij CPTSS

Vermoed je dat je CPTSS hebt, neem dan contact op met je huisarts of je behandelaar. Wil je eerst anoniem kijken welke vervolgstappen goed zijn voor jou of wil je bijvoorbeeld je gesprek met de huisarts samen met een professional voorbereiden? Neem dan gratis en anoniem contact op met de hulplijn MIND Korrelatie

Denk je dat iemand in je omgeving last heeft van CPTSS en wil je weten wat jij kunt doen? Ook dan neem je gratis en anoniem contact op met de hulplijn MIND Korrelatie