CPTSS

CPTSS

Wat is CPTSS?

Complexe PTSS is een vorm van PTSS, maar complexe PTSS duurt langer en de symptomen zijn ernstiger. Vaak is er sprake geweest van langdurig traumatische ervaringen, waar je niet aan kon ontsnappen. De afkorting CPTSS of C-PTSS staat voor complexe posttraumatische-stressstoornis. 

Wat zijn oorzaken van Complexe PTSS?

CPTSS kan ontstaan als er een combinatie was van:

  • vaak en voor een langere periode te maken hebben met schokkende gebeurtenissen in de relatie tussen jezelf en iemand waarvan je afhankelijk was,
  • en lichamelijke en emotionele verwaarlozing. 

Denk hierbij aan mishandelingen in je kindertijd of op volwassen leeftijd. Dit kunnen lichamelijke, seksuele, emotionele of mentale mishandelingen zijn. 

Ook het ervaren van extreme armoede, oorlog zijn voorbeelden van traumatische ervaringen die CPTSS kunnen veroorzaken. 

Klachten bij CPTSS

Je ervaart bij complexe PTSS klachten die horen bij PTSS, maar daar komen ook klachten bij op het gebied van:

  • zelfbeeld - een negatief zelfbeeld
  • relaties met anderen - hechtingsproblemen
  • het bewustzijn - problemen met aandacht, concentratie en geheugen
  • emotieregulatie -  emoties niet goed herkennen, toelaten of uiten
  • toekomstperspectief - geen toekomstbeeld hebben of vastlopen
  • veiligheid - onveilig kan veilig voelen en veilig kan onveilig voelen

Direct contact met een hulpverlener

Heb jij of iemand in je omgeving te maken met CPTSS en heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.