Delier

Delier DSM V

Acute verwardheid

Een delier kun je omschrijven als een plotseling opgekomen verwardheid. Een delier heeft altijd een lichamelijke oorzaak.

Mensen die een delier (officieel delirium genaamd) doormaken zijn gedesoriënteerd en kunnen wanen krijgen of hallucineren. Ze zien bijvoorbeeld beestjes of hebben andere beelden of ideeën die angst kunnen opwekken. De symptomen van een delier kunnen in de loop van de dag in wisselende mate aanwezig zijn. Meestal heeft iemand die een delier doormaakt zelf niet door in de war te zijn, vooral mensen in de directe omgeving van de persoon merken dat. 

De ernst, duur en uitkomst van een delier hangen af van:

  1. De uitlokkende factor (bijvoorbeeld een lichamelijke aandoening of intoxicatie door of onttrekking van een drug of medicatie);
  2. De kwetsbaarheid van de patiënt; 
  3. De effectiviteit van de behandeling.
Meestal duurt een delier enkele dagen tot weken, soms duurt het langer. Vooral oudere patiënten hebben kans op een langer (dan een maand) durend delier. 

De aanwezigheid van een delier kan wijzen op een ernstige acute lichamelijke ziekte, waarvoor snel medisch ingrijpen noodzakelijk is. Als de uitlokkende factor behandeld wordt en de lichamelijke toestand verbetert, neemt de verwardheid meestal weer af. 

Vroegtijdige herkenning en behandeling verkort meestal de duur van het delier. Een delier is een voorbijgaande aandoening, maar er treedt niet altijd herstel op. Volledig herstel is vooral bij oudere patiënten minder waarschijnlijk. 

Delier komt het meest voor onder oudere mensen die in een ziekenhuis zijn opgenomen. Onder de algemene bevolking komt delier weinig voor (1-2 procent). Hoe hoger de leeftijd, hoe vaker delier voorkomt. Bij 14 procent van de mensen ouder dan 85 jaar treedt een delier op. Van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen krijgt 14 tot 24 procent een delier. Delier komt postoperatief voor bij 70-87% van de mensen op een intensivecareafdeling. Delier treedt op bij tot 60 procent van de mensen in verzorgingshuizen, en bij tot 83 procent van alle mensen vlak voor hun levenseinde. 

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.