Behandeling van een delier

Delier DSM V

Behandeling van een delier is te onderscheiden in:

  • Behandeling van de oorzakelijke factoren
  • Creëren en waarborgen van een veilige omgeving
  • Behandeling met medicijnen

Behandeling van de oorzakelijke factoren

Behandeling is afhankelijk van de oorzaken, die een rol spelen bij het ontstaan van delier. Daarom is het belangrijk dat er gezocht wordt naar uitlokkende factoren. Zo kan het van belang zijn dat medicijnen worden aangepast, infecties worden bestreden, vergiftigingen behandeld, en dergelijke.

Creëren en waarborgen van een veilige omgeving

Het is van belang dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd en gewaarborgd, waarin de persoon met delier behandeld en verzorgd kan worden. Prikkels van buitenaf dienen zoveel mogelijk gestructureerd te worden: niet te veel maar ook niet te weinig prikkels. Het is belangrijk dat naasten van de patiënt uitleg krijgen over wat er aan de hand is en adviezen krijgen over hoe te handelen. Een rustige en gelijkmatige omgang bijvoorbeeld is geruststellend. Het is van belang dat waarnemingen van de werkelijkheid optimaal kunnen plaatsvinden, denk hierbij aan gebruik van bril en gehoorapparaat. Afleiding met zaken in het hier en nu kan de aandacht afleiden van waanideeën. Ook oriëntatie- en herkenningspunten kunnen verwarde mensen goed doen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een klok, kalender en foto’s van vertrouwde personen.

De continue aanwezigheid van vertrouwde, rustgevende personen is aan te raden, zeker wanneer er sprake is van angst of paniek. Dit komt ook de veiligheid ten goede; mensen met delier zijn soms zo onrustig dat zij zichzelf schade kunnen berokkenen door bijvoorbeeld uit bed te stappen terwijl dat nog niet veilig is, door infusen uit te trekken, enzovoort. Ook is het van belang dat er gezorgd wordt voor voldoende vochtinname, adequate voeding en goede medicatie-inname.

Behandeling met medicijnen

Bij verschillende symptomen van delier kunnen medicijnen worden voorgeschreven. Bijvoorbeeld bij angst, hallucinaties, achterdocht of (paranoïde) wanen. Of bij hevige motorische onrust en slaapproblemen. De dosering hangt af van de ernst van de verwardheid en de onrust. Voor de behandeling van de symptomen van het delier en advies over maatregelen ter ondersteuning wordt vaak een psychiater, of bij ouderen een geriater, ingeschakeld.

Lees meer over delier

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.