Oorzaken dementie

Oudere vrouw dementie

Dementie is een syndroom. Dat wil zeggen een verzameling van verschijnselen. Verschillende ziekten kunnen dit syndroom veroorzaken. Bij de meeste mensen wordt dementie veroorzaakt door:

De ziekte van Alzheimer

Van de mensen met dementie lijdt ongeveer 60% tot 70% aan de ziekte van Alzheimer. Bij deze vorm van dementie is de vorming van bepaalde eiwitten verstoord, waardoor hersencellen afsterven. De hersenen raken steeds ernstiger beschadigd.

Vasculaire dementie

Bij 10 tot 20% van de mensen met dementie is de oorzaak vasculaire dementie (onder meer multi-infarctdementie). Hierbij sterven hersencellen af doordat bloedvaatjes beschadigd of afgesloten zijn en delen van de hersenen geen zuurstof krijgen. De ziekte begint plotseling. De achteruitgang verloopt meer sprongsgewijs dan bij de ziekte van Alzheimer. Bepaalde vermogens vallen uit, omdat specifieke stukjes hersenen afsterven. Vasculaire dementie gaat vaak gepaard met depressie.

Dementie door andere aandoeningen

Dementie kan het gevolg zijn van andere lichamelijke aandoeningen, zoals de Lewy Body-ziekte, ziekte van Pick, of suikerziekte of alcoholvergiftiging. Soms hebben mensen verschijnselen die lijken op dementie. Dit is het geval bij depressie, schildklieraandoeningen, infectieziekten, bloedarmoede, tekort aan bepaalde vitamines, na een narcose of na het gebruik van verkeerde of teveel medicijnen. Deze verschijnselen zijn vaak nog omkeerbaar.

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.