Symptomen Gilles de la Tourette

Handen vingers knakken Tourette Pexels

Een tic die betrekking heeft op beweging, heet een motorische tic. Een tic die betrekking heeft op het maken van een geluid, heet een vocale tic. Tics kunnen eenvoudig of complex zijn. Eenvoudige tics duren kort (milliseconden). Complexe tics duren daarentegen langer (enkele seconden).

 
Voorbeelden van eenvoudige motorische tics zijn:

 • extreem vaak knipperen met de ogen
 • knakken van de vingers
 • schouders optrekken

 
Voorbeelden van eenvoudige vocale tics zijn:

 • grommen
 • vaak schrapen van de keel
 • snuiven

 
Voorbeelden van complex motorische tics zijn:

 • imitatie van de beweging van een ander
 • het maken van een obsceen gebaar 

 
Voorbeelden van complex vocale tics zijn:

 • herhalen van woorden of zinnen
 • het uiten van vloek- of scheldwoorden

 
De tics kunnen toe- en afnemen in ernst. Sommige kan je weken- of maandenlang ticvrij zijn. Heftige prikkels, angst, stress en vermoeidheid kunnen de tics verergeren.
 
Niet iedereen die last heeft van tics, heeft Gilles de la Tourette. De aandoening moet worden vastgesteld door een psychiater of neuroloog. Van Gilles de la Tourette is sprake als:

 • iemand meerdere motorische tics en tenminste één vocale tic heeft (niet per se gelijktijdig);
 • de tics langer dan een jaar voorkomen;
 • de tics voor het achttiende levensjaar ontstaan;
 • de tics niet het gevolg zijn van een stimulerend middel (zoals cocaïne) of een medische aandoening (zoals de ziekte van Huntington, een erfelijke hersenaandoening).

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.