Symptomen Gilles de la Tourette

Handen vingers knakken Tourette Pexels

Wat zijn de symptomen van Gilles de la Tourette?

Wanneer je Gilles de la Tourette hebt, uit zich dat in het hebben van tics. Dit kunnen verschillende soorten tics zijn. Een tic is een plotselinge, snelle, herhaalde, niet-ritmische beweging of geluid. 

Een tic waarbij je beweegt, heet een motorische tic. Een tic waarbij je geluid maakt, heet een vocale tic. Tics kunnen eenvoudig of complex zijn. Eenvoudige tics duren kort (milliseconden). Complexe tics duren daarentegen langer (enkele seconden).

De tics kunnen toe- en afnemen in hoe vaak het voorkomt. Soms kan je weken- of maandenlang ticvrij zijn. Maar heftige prikkels, angststress en vermoeidheid kunnen de tics verergeren.

Voorbeelden van tics die voorkomen bij Gilles de la Tourette

Voorbeelden van eenvoudige motorische tics

Een zeer korte tic waarbij je bijvoorbeeld een van de volgende bewegingen maakt: 

 • extreem vaak knipperen met de ogen
 • knakken van de vingers
 • schouders optrekken

Voorbeelden van eenvoudige vocale tics

Een zeer korte tic waarbij je bijvoorbeeld een van de volgende geluiden maakt: 

 • grommen
 • vaak schrapen van de keel
 • snuiven

Voorbeelden van complex motorische tics

Een tic waarbij je bijvoorbeeld een van de volgende bewegingen maakt: 

 • imitatie van de beweging van een ander
 • het maken van een obsceen gebaar 

Voorbeelden van complex vocale tics

Een tic waarbij je bijvoorbeeld een van de volgende geluiden maakt: 

 • herhalen van woorden of zinnen
 • het uiten van vloek- of scheldwoorden

Als je last hebt van een tic, heb je dan Gilles de la Tourette?

Niet iedereen die last heeft van tics, heeft Gilles de la Tourette. De aandoening moet worden vastgesteld door een psychiater of neuroloog. Van Gilles de la Tourette is sprake als:

 • iemand meerdere motorische tics en tenminste één vocale tic heeft (dit hoeft niet op hetzelfde moment te zijn);
 • de tics langer dan een jaar voorkomen;
 • de tics voor het achttiende levensjaar is ontstaan;
 • de tics niet het gevolg zijn van een stimulerend middel (zoals cocaïne) of een medische aandoening (zoals de ziekte van Huntington, een erfelijke hersenaandoening).

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.