Symptomen van narcisme

Man voor spiegel narcisme Pixabay

Kenmerken narcisme

De diagnose narcistische persoonlijkheidsstoornis moet gesteld worden door een psychiater of psycholoog. De stoornis begint in de vroege volwassenheid en komt tot uiting via minstens vijf van de volgende kenmerken: 

  • De persoon heeft een opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid. Iemand overdrijft bijvoorbeeld zijn prestaties of talent en verwacht als superieur behandeld te worden, ook als de prestaties hiertoe geen aanleiding geven.
  • De persoon is geobsedeerd door fantasieën over onbeperkte successen, macht, genialiteit, schoonheid of ideale liefde.
  •  De persoon ziet zichzelf als uniek of ‘heel speciaal’. De persoon verwacht alleen begrepen te kunnen worden door, of om te horen gaan met andere heel speciale mensen of mensen (of instellingen) met een hoge status.  
  • De persoon verlangt naar extreme bewondering.
  • De persoon heeft een gevoel bijzondere rechten te hebben. Hiermee wordt bedoeld dat iemand een onredelijke verwachting heeft van een uitzonderlijk welwillende behandeling van anderen. Of iemand verwacht dat een ander automatisch meegaat met zijn of haar verwachtingen.
  • De persoon maakt misbruik van anderen om zijn of haar eigen doelen te bereiken.
  • De persoon heeft een gebrek aan empathie; hij of zij is niet bereid de gevoelens en behoeften van anderen te erkennen of zich daarin te verplaatsen.
  • De persoon is vaak jaloers op anderen of denkt dat anderen jaloers zijn op hem of haar.
  • De persoon is arrogant of toont hooghartig gedrag.

Doe de narcismetest

Benieuwd of jij kenmerken van narcisme in jezelf of een naaste herkent? Doe de gratis de narcismetest. Let wel op: alleen een psychiater of psycholoog kan een diagnose geven. 

Tips voor naasten van iemand met narcisme

In deze flyer vind je informatie en tips over hoe om te gaan met een familielid, vriend(in) of partner met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Vraag de flyer gratis aan en ontvang deze direct per e-mail.

Lees meer