Tips voor familie en andere naastbetrokkenen bij psychose

Psychose

Praat wanen en hallucinaties niet weg

Het is belangrijk om te beseffen dat iemand in een psychose zijn gedachten, gevoelens en gedrag niet onder controle heeft. Voor iemand in een psychose zijn de wanen en hallucinaties werkelijkheid. Het heeft geen zin om te zeggen: “De stemmen die je hoort zijn niet echt” of “Je wordt niet achtervolgd!”. Je kunt wel aangeven dat je er zelf anders tegenaan kijkt.

Heb begrip en geduld

Hoe moeilijk het misschien ook kan zijn, probeer zo rustig mogelijk te reageren op iemand die psychotisch is. Boosheid en irritatie werken averechts. Probeer begrip te tonen voor de werkelijkheid van de ander en laat dat ook merken. Vraag bijvoorbeeld wat iemand ziet of hoort. Begrip tonen is overigens wel wat anders dan ‘meegaan’ in de psychose.

Verzamel betrouwbare informatie

Zoek meer informatie over psychose, zodat je zo goed mogelijk begrijpt wat er aan de hand is met je partner, familielid of vriend(in). Bijvoorbeeld bij PsychoseNet, het platform over psychosegevoeligheid, stemming en herstel. Mensen kunnen soms negatief reageren of weten zich geen houding te geven wanneer zij horen dat iemand in hun omgeving een psychose doormaakt. Onbekendheid met psychose en vooroordelen spelen hierbij soms een rol. Ze vinden het eng of weten eigenlijk niet wat het inhoudt. Verwijs daarom ook mensen in je omgeving die op de hoogte zijn van de psychose de weg naar betrouwbare informatie. Dit helpt bij het creëren van openheid en begrip.

Zoek steun voor jezelf

Het kan zijn dat de zorg om je dierbare je veel moeite kost. Dit is helemaal niet vreemd. Het is belangrijk dat je gevoelens niet opkropt, maar je hart lucht en steun zoekt. Praat over je gevoelens met bijvoorbeeld familieleden of vrienden. Bij Ypsilon kun je als familielid of naaste van iemand met psychosegevoeligheid terecht voor advies, voorlichting, informatie en lotgenotencontact.

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.