Assertiviteit

Jonge man weg bomen Pixabay

Wat is assertiviteit?

De betekenis van assertiviteit is opkomen voor jezelf zonder de gevoelens en belangen van een ander uit het oog te verliezen. Assertief zijn is van groot belang in het voorkomen van stress. 

Hoe word ik assertiever?

De volgende sociale vaardigheden horen bij assertiviteit:

Klik een van de bovenstaande vaardigheden aan, en krijg tips hoe je assertiever kan worden. 

Wat is het verschil tussen sub-assertief, agressief en assertief?

We hebben allemaal een eigen manier waarop we omgaan met sociale situaties. De manier waarop je aangeeft wat je van iets of iemand vindt, wat je wilt, wat je nodig hebt van een ander of wat je juist niet wilt. Er zijn drie verschillende manieren. In welke herken jij je het meest?  

Sub-assertief

Sub-assertieve mensen durven niet of nauwelijks voor zichzelf op te komen. Je helpt vooral anderen. Je houdt te weinig rekening met jezelf en komt daardoor ook vaak tekort in situaties met anderen. Je voelt je ook eerder slachtoffer van je omgeving dan een speler. Dit betekent ook dat je vaak veel opkropt. Het risico: stressklachten en overbelasting. 

Agressief

Agressieve mensen walsen makkelijk over anderen heen, zonder dat soms zelf in de gaten te hebben. Ze komen uit voor wat ze zelf willen of wat ze van iets vinden zonder rekening te houden met de gevolgen voor de ander. Soms is er sprake van de ander kleineren, soms de ander in de hoek drukken. Net als sub-assertiviteit heeft deze manier negatieve gevolgen. Het lokt veel afwijzende reacties op en leidt snel tot conflicten en uitsluiting. Ofwel: je maakt er geen vrienden mee en het leidt tot ongezonde stress. 

Assertief

Kenmerkend voor een echt assertieve houding:

  • Je komt op voor jezelf op een directe, open en redelijke manier door uiting te geven aan wat je voelt, denkt, wilt en niet wilt
  • Je durft je gevoelens en kwetsbaarheid te tonen
  • Je voelt je verantwoordelijk voor jezelf
  • Je gaat conflicten niet uit de weg

Maar je blijft bij dit alles tegelijkertijd rekening houden met de gevolgen ervan voor de ander. Je laat de ander in zijn of haar waarde en respecteert de behoeften en wensen van die persoon. Mensen die zich assertief gedragen en opstellen zullen minder last hebben van stress.

Meer weten over assertiviteit