Conflicten op het werk

Man vrouw ruzie rug naar elkaar Pixabay

Uit onderzoek blijkt dat door arbeidsconflicten een scala aan klachten kan ontstaan: gewichtsverlies of juist gewichtstoename, slecht slapen en slapeloosheid, hoge bloeddruk, angstaanvallen, moeite met ademhalen, hyperventilatie en benauwdheid, en nekklachten. Ook neemt ongezond gedrag zoals roken en drinken toe en wordt het werkklimaat er niet beter van.  

De cijfers
In Nederland melden zich per jaar 90.000 mensen ziek door een conflict op het werk. Daarmee vormen arbeidsconflicten één van de belangrijkste oorzaken van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Uit berekeningen blijkt dat bedrijven jaarlijks zo'n vijftien procent van hun bruto loonsom kwijt zijn aan juridische bijstand en afvloeiingsregelingen door conflicten.  

Soorten conflicten op het werk
Globaal onderscheiden we twee soorten conflicten:  

  • Conflicten over de manier waarop medewerkers het werk uitvoeren, doelen stellen en strategieën afstemmen. Het gaat dan over het organiseren van werkzaamheden, taakaansturing, budgetten, etc. Dit noemen we taakinhoudelijke conflicten.
  • Conflicten over de manier waarop mensen met elkaar omgaan in een samenwerkingsverband (organisatie, afdeling, team). Het gaat over normen en waarden, omgangsvormen en het botsen van persoonlijkheden. Dit zijn sociaal-emotionele conflicten.

Het blijkt dat taakinhoudelijk conflicten positieve gevolgen kunnen hebben voor de organisatie en de betrokkenen. Ze blijken te leiden tot groei, vernieuwing en verbetering van groepsbeslissingen. Mits ze natuurlijk goed opgelost worden. Sociaal-emotionele beslissingen hebben vooral negatieve effecten. Voor de personen in kwestie maar ook voor de kwaliteit van groepsbeslissingen of innovatie. Dit soort conflicten zijn ook moeilijker op te lossen door de persoonlijke/emotionele lading.  

De twee typen conflicten kunnen samengaan en in elkaar overgaan. Het is belangrijk om ze te onderscheiden en aan beide aandacht te schenken. Als een sociaal-emotioneel aspect door het taakconflict speelt, dan zal er moeilijk een oplossing tot stand komen als daar geen aandacht voor is.

Conflicten met de baas, met iemand die hoger in de hiërarchie staat, hebben over het algemeen negatievere gevolgen dan conflicten met collega's. Vooral als het een sociaal-emotioneel conflict is, zijn de negatieve gevolgen op langere termijn groot. Je voelt je vaak machteloos, je gevoel van eigenwaarde wordt minder en je gezondheid wordt slechter.

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie​​​​​​​​​​​​​​​​​​. Je kunt bellen, chatten, whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.