Risicofactoren zelfdoding

Hartjes suicide Pexels

Wat vergroot de kans op zelfdoding?

Of iemand een einde aan zijn of haar leven zal maken is altijd moeilijk in te schatten. Mensen met de volgende risicofactoren maken een grotere kans suïcidaal te zijn: 

  • Psychische problemen 
​Mensen met een depressie of depressieve klachten, schizofrenie, een psychose, persoonlijkheidsstoornissen of een alcohol- of drugsverslaving maken eerder een einde aan hun leven dan mensen zonder deze aandoeningen. 
  • Depressie en zelfdoding
Mensen die een einde aan hun leven maken, zijn op het moment dat ze dat doen bijna altijd depressief. Mensen met een depressie denken vaak aan zelfdoding. Maar een depressie is zelden de enige oorzaak van een zelfdoding. De meeste mensen met een depressie maken geen einde aan hun leven. De kans dat ze dat doen is wel groter. Extra risico lopen mensen die net met antidepressiva zijn begonnen. Het duurt een aantal weken voordat deze medicijnen tot verbetering van de stemming leiden. In die periode is de kans op zelfdoding verhoogd. Het is niet duidelijk waarom dat zo is. Het is wel een reden om dan extra alert te zijn. 
  • Traumatische of schokkende ervaringen 
Nare gebeurtenissen uit het verre of recente verleden zijn een risicofactor. Zoals de dood van een dierbare, seksueel misbruik, lichamelijke of emotionele mishandeling, dreigende pijnlijke onthullingen en abrupt verlies van vrijheid of sociale status. 
  • Eerdere ervaring met zelfdoding in de omgeving 
De helft van de mensen die een einde aan hun leven maken, heeft dat eerder geprobeerd. Zelfdoding komt ook vaker voor bij mensen die dit in hun omgeving hebben meegemaakt. Deze mensen kunnen zelfdoding als een mogelijke oplossing van problemen gaan romantiseren of raken ‘aangestoken’ door de voorbeelden. Zelfdoding komt ook in bepaalde families en regio’s meer voor dan in andere. 
  • Persoonlijkheidskenmerken
Een verhoogd risico lopen mensen die impulsief of agressief op problemen reageren, erg onzeker zijn over zichzelf, moeilijk problemen kunnen oplossen, erg streng voor zichzelf zijn en erg zwart-wit denken, makkelijk in de war of teleurgesteld raken of snel wanhopig zijn.
  • Sociale kenmerken
Van mensen in moeilijke sociale of economische situaties is bekend dat zij een groter risico lopen. Voorbeelden zijn mensen die erg eenzaam zijn, mensen met een ernstige lichamelijke aandoening of dodelijke ziekte; asielzoekers en vluchtelingen die een marginaal bestaan leiden. Ook ouderen boven de tachtig en jongeren in de puberteit lopen een groter risico. 
  • Mensen die al eerder een poging hebben gedaan.
Lees ook:

Denk je aan zelfmoord?

Als je aan zelfmoord denkt, kun je daar over praten met de deskundige hulpverleners van 113 Zelfmoordpreventie via telefoon (0800 - 0113) of chat (24 uur per dag bereikbaar). 

Direct contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.