Tips voor naasten van iemand die zelfdoding overweegt

Hartjes suicide Pexels

  • Schakel direct hulp in wanneer je naaste in een acute crisis raakt en een einde aan zijn of haar leven dreigt te maken. Bel de huisarts of schakel de crisisdienst in. Kun je daar geen contact krijgen, bel dan alarmnummer 112, of bel 113 Zelfmoordpreventie op nummer 0800-0113.
  • Vermoed je dat je naaste, familielid, vriend of kennis zelfdoding overweegt of begint deze daar zelf over, ga daar dan op in en laat hem of haar vrijuit praten. Stel concreet de vraag: denk je wel eens aan zelfdoding, of: denk je vaak aan de dood?
  • Neem de suïcidale gevoelens en gedachten altijd serieus. Probeer je in te leven in de situatie en problemen van je naaste, vriend of kennis. Spreek geen oordelen uit. Luister en toon begrip.
  • Hoe moeilijk en confronterend praten over suïcideplannen ook is, ga het gesprek niet uit de weg. Je mag ook laten zien wat het met jou doet. Laat desnoods weten dat je niet weet wat je moet zeggen of doen. Laat ook blijken dat je je naaste wilt blijven steunen. Probeer te voorkomen dat het onderwerp taboe wordt.
  • Probeer niet de problemen van de ander op te lossen en geef geen adviezen, hoe goedbedoeld ook. Iemand die zo wanhopig is, kan daar niets mee.
  • Stel voor om samen professionele hulp te zoeken, als dat niet al is gebeurd. Voorkom dat jij zelf de rol van hulpverlener krijgt.
  • Zoek zelf steun. Het is zwaar om met iemand om te gaan die suïcidaal is. Uiteindelijk kun je het misschien zelfs niet meer opbrengen om je naaste nog langer te steunen. Zorg daarom dat je zelf iemand hebt bij wie je je verhaal kwijt kunt en dat je zelf voldoende steun hebt. Zoek mensen met wie je de zorg voor je naaste kunt delen.

Lees ook:

Meer informatie

Lees de brochure Leven met een suïcidale naaste van MIND Ypsilon.