MIND biedt coalitie petitie aan om eigen bijdrage jeugdzorg te voorkomen

Aanbieding MIND petitie eigen bijdrage jeugdzorg 1

Foto vlnr: Hannah Hollestelle (voorzitter ExpEx), Ryan Meijer (ExpEx), Marjan ter Avest (directeur MIND) en Bart Smals (VVD Tweede Kamerlid en voorzitter Kamercommissie VWS)

Dinsdag 17 mei hebben MIND en ExpEx de petitie ‘Stop bezuinigingen in de jeugdzorg’ aangeboden in de Statenpassage aan vertegenwoordigers van de regeringspartijen. Met name de plannen om een eigen bijdrage in te voeren en de behandelduur in te korten, moeten van tafel. Deze staan haaks op het doel om de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Invoering van een eigen bijdrage leidt tot meer zorgmijding en verhoogt juist de zorgkosten.

Eigen bijdrage zal tot hogere kosten jeugdzorg leiden

De petitie is sinds de start eind januari 11.898 keer ondertekend en wordt gesteund door 20 organisaties die zich inzetten voor de geestelijke gezondheid in Nederland. Initiatiefnemers MIND en ExpEx wijzen erop dat de genoemde eigen bijdrage voor jeugdzorg in het Coalitieakkoord haaks staat op de tegelijk genoemde bestrijding van kansenongelijkheid en het bevorderen van mentale gezondheid. Kinderen en jongeren ervaren al veel drempels om hulp te vragen en te vinden bij dringende psychische klachten. Het heffen van een eigen bijdrage is een extra obstakel, want veel ouders kunnen het niet betalen. Hierdoor krijgen juist de meest kwetsbaren geen psychische hulp. MIND Directeur Marjan ter Avest: “Bovendien is het een discriminerende maatregel; kinderen die somatische zorg nodig hebben zoals de tandarts of de huisarts krijgen dit vergoed, maar kinderen met psychische problemen of een beperking moeten de zorg en hulp zelf betalen.”

Leren van het verleden

Al eerder werd een eigen bijdrage ingevoerd met alle gevolgen van dien. In 2012 voerde toenmalig minister Schippers deze in voor volwassen ggz-behandelingen. Ook deze maatregel was discriminerend. MIND Directeur Marjan ter Avest: “De geschiedenis lijkt zich tot onze verbazing te herhalen.” Een demonstratie op het Malieveld, veel publiciteit en een bodemprocedure tegen de Staat zorgden er destijds voor dat de eigen bijdrage in 2013 alweer werd geschrapt. Uit onderzoek bleek bovendien dat de tijdelijke invoering van de eigen bijdrage tot zorgmijding en een toename van dwangzorg en crisiszorg leidde. In plaats van de beoogde kostenbesparing bleek de maatregel te leiden tot kostentoename: Hogere eigen bijdrage ggz leidde tot meer gedwongen opnames (bron: NOS). Onbehandelde problematiek door mijding van jeugdzorg zal opnieuw de klachten vergroten en tot hogere zorgkosten leiden.

Input Kamerdebatten

Op dinsdag 17 mei debatteert de Eerste Kamer over de jeugdzorg en op woensdag 18 mei de Tweede Kamer. Cliëntenkoepels MIND en Ieder(In) stuurden de kamer afgelopen week via een brief input. Hierin pleiten we om niet in te stemmen met het voorgenomen onderzoek, en niet in te stemmen met de mogelijkheid van de heffing van een eigen bijdrage of het inkorten van de behandelduur. Dit zet de deur immers al op een kier voor zulke maatregelen.
Lees hier de input van MIND en Ieder(In) voor de Eerste Kamer op 17 mei en hier voor de Tweede Kamer op 18 mei.

Bij de overhandiging van de petitie op 17 mei waren de volgende Tweede Kamerleden aanwezig: René Peter (CDA), Rens Raemakers (D66), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Lisa Westerveld (Groen Links), Sylvana Simons (BIJ1), Chris Simons (VVD), Daan de Neef (VVD), Vicky Maeijer (PVV), Songül Mutluer (PvdA). 

Aanbieding MIND petitie eigen bijdrage jeugdzorg 2
Meer thema's