#openup-week MIND en NPO 3FM hard nodig: praten over psychische problemen voor veel jongeren een taboe

Openup 2019

55% van de jonge mensen die in het afgelopen jaar langer dan twee maanden last hebben gehad van psychische klachten geeft aan het als een taboe te ervaren om over deze klachten te praten. 42% schaamt zich ervoor psychische klachten te hebben (gehad). Dit blijkt uit een onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het Een Vandaag Opiniepanel, in samenwerking met MIND en NPO 3FM in het kader van hun #openup-week. Deze vindt plaats van 6 tot en met 12 april 2019 en is bedoeld om openheid te bevorderen bij jongeren over hun psychische klachten.  

Aan het onderzoek deden 2.123 jonge mensen mee tussen de 16 en 34 jaar. De cijfers illustreren volgens MIND en NPO 3FM de noodzaak van het blijven voeren van hun #openup-campagne, die twee jaar geleden als gezamenlijk initiatief van MIND en Human-platform 3FM Tussenuur begon. Toen bleek dat veel jongeren niet durven te praten over hun psychische problemen, en zich er vaak ook voor schamen.  

Het doel van de #openup-week is het bevorderen van openheid bij jongeren over psychische problemen. Hoe eerder jongeren open durven te zijn over hun problemen, hoe eerder ze hulp krijgen. Hierdoor wordt de kans dat hun klachten verergeren kleiner, evenals de kans dat ze met ernstige klachten in de ggz belanden. Dit kan onder meer door het geven van lessen op scholen over psychische gezondheid. Acht op de tien (82%) deelnemers aan het onderzoek vinden het belangrijk dat deze lessen standaard in het lespakket van middelbare scholen worden opgenomen. Ze geven vooral aan dat dit voor meer kennis en begrip kan zorgen. Deelnemers die zelf al langere tijd psychische klachten hebben vertellen dat zulke lessen hen zouden hebben geholpen om hun problemen eerder te herkennen en om meer te leren over bij wie ze terecht kunnen. 

Tweederde van de jonge mensen heeft te maken met stress

De meest genoemde psychische klachten[1] in het onderzoek zijn stress (67%), somberheid (53%), slaapproblemen (45%), eenzaamheid (41%), angsten (35%) en depressieve gevoelens (32%). Deze klachten staan niet op zichzelf, maar komen vaak in combinatie met elkaar voor. Veel deelnemers hebben dan ook meerdere klachten aangekruist. Zo schrijft een jongere: "Stress en slaapproblemen zorgden ervoor dat ik last kreeg van al mijn andere klachten. Je hebt dan geen energie meer in je lijf om terug te vechten en dan beland je steeds meer in de problemen.” Een ander zegt: "Mijn depressie is de grote boosdoener van alle verdere klachten die ik heb, zowel op lichamelijk als mentaal gebied. Het is niet goed te beschrijven hoe een depressie voelt, ik gun niemand deze last." 

MIND en NPO 3FM delen tijdens de #openup-week online en op de radio verhalen van jongeren over hun psychische klachten en over de manier waarop zij anderen vertelden over deze klachten (hun ‘openup’). Deze jongeren reageerden op een oproep van MIND en NPO 3FM Tussenuur om hun verhaal te delen en zo anderen te stimuleren om ook te praten en hulp te zoeken. Hier zijn zeer openhartige verhalen uit gekomen, die in de #openup-week te vinden zijn op www.3fm.nl/openupwww.mindyoung.nl en de social media van NPO 3FM en MIND.  

[1] Waar jongeren langer dan 2 maanden last van hebben

Contact met een hulpverlener

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.