MIND verkiezingspunten: zicht op beter

Afbeelding verkiezingen strand2

Door de coronacrisis realiseren we ons beter dan ooit hoe belangrijk mentale gezondheid is. Mentaal gezond zijn en blijven vraagt een continue inspanning van ieder voor zich, maar ook van ons allen samen. MIND heeft op een rij gezet welke verkiezingspunten belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat iedereen met psychische problemen zicht heeft op tijdige en passende hulp. We roepen alle partijen op om de volgende punten tijdens de verkiezingscampagne centraal te stellen:

1. Gezond blijven in plaats van beter worden

Voorkóm psychische problemen met name onder jongeren en investeer in voorlichting en support op scholen. 

2. Psychische hulp voor iedereen

Zorg ervoor dat iedereen met psychische klachten snel een intake kan krijgen, niet lang hoeft te wachten op zorg en dat er in de buurt lotgenotencontact en ondersteuning bij herstel beschikbaar is.

3. Gelijke kansen voor iedereen

Kijk naar de persoon en niet alleen naar de psychische aandoening; zorg ervoor dat iedereen mee kan doen in de maatschappij.

4. Vrije keuze voor iedereen

Zorg dat iedereen het aanbod in de ggz begrijpt en zelf kan kiezen voor een goede behandelaar die bij hem of haar past.

5. Betere zorg voor en door cliënten

Zorg voor structurele inbreng van ervaringskennis van cliënten en naasten: zij zijn van essentiële waarde om de zorg te verbeteren.

Wat kun jij doen?

  • Check de verkiezingsprogramma’s en stem op de partij die volgens jou de beste oplossing voor onze psychische gezondheid biedt. Op de speciale GGZ kieswijzer die MIND met het Trimbosinstituut ontwikkelde, lees je hoe partijen over belangrijke thema's binnen de ggz denken. 
  • Draag zelf bij door psychische problemen bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld door aandacht te hebben voor mensen in jouw omgeving die psychisch kwetsbaar zijn en hen naar (zelf)hulpmiddelen te verwijzen.
  • Zorg goed voor jezelf. Voel je dat het niet goed met je gaat? Vraag om hulp en kijk wat je kunt doen om erger te voorkomen. Je kunt ook contact opnemen met een hulpverlener van MIND Korrelatie of kijken op de MIND Atlas waar je in jouw buurt terecht kunt.
  • Wil je ons verder helpen om onze doelen te realiseren? Steun MIND en word donateur.