MIND Verkiezingspunten: betere zorg voor en door cliënten

-_mind_zichtopbeter_005

Zorg voor structurele inbreng van ervaringskennis van cliënten en naasten: zij zijn van essentiële waarde om de zorg te verbeteren.

Zorg en ondersteuning in de regio

Organiseer landelijke coördinatie voor regio-overstijgende zorg en een duidelijke eenduidige regioindeling voor zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld op basis van de GGD-regio’s. Per regio wordt dan één zorgverzekeraar verantwoordelijk voor adequate gezondheidszorg in de breedte en wordt één kerngemeente de partner als het gaat om ondersteuning in het sociale domein.

Cliëntenperspectief

Leg de positie en rol van cliënten en naasten in beleid en uitvoering wettelijk vast. Investeer in collectieve belangenbehartiging door een structurele financiering uit de Rijksbegroting voor de bijdrage van cliënten en naasten in ontwikkeling van beleid en uitvoering op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Geef cliënten en naasten toegang tot alle beschikbare informatie zodat zij hun belangen goed kunnen behartigen.