Beeldvorming over/door/binnen/buiten GGZ en OGGZ

Beelden over onszelf en de ander, we hebben ze allemaal. Ook cliënten, naasten, medewerkers, beleidsmakers, de media en de samenleving hebben beelden over zichzelf en over de ander. Als beelden verworden tot stigma en zelfstigma raken we elkaar kwijt; dan gaan we over elkaar in plaats van met elkaar praten. Terwijl als we mét elkaar gaan praten we onze beelden over onszelf en elkaar kunnen bijstellen. Dat gaan we doen tijdens deze werkconferentie: Nieuwe beelden vormen én oude beelden bijstellen, een uitdaging voor ons allemaal!

Sprekers

Toon Walravens:
Ervaringsdeskundige/Ambassadeur GGzE, lid
Schakelteam ‘Personen met verward gedrag, auteur
van het boek “Toon W. is hersteld”.
Sanneke van Hassel:
Auteur van het boek “Stille grond”.

Meer informatie en aanmelden

Meer activiteiten