Nieuwsberichten

Doen en doorpakken in de ggz urgenter dan ooit
De geestelijke gezondheidszorg staat in brand. De urgentie om problemen in de ggz aan te pakken is groter dan ooit. De veelvuldige ondertekening van de...
MIND Platform
Koning en staatssecretaris met delegatie in gesprek over terugdringen dakloosheid
Foto: Patrick van Katwijk Na het bezoek aan de flexibele opvang in Weert (zie het eerdere nieuwsbericht hierover) gingen de Koning en staatssecretaris...
MIND Platform
Deelnemers MIND Blue Monday Run vragen aandacht voor depressie
Drie jaar geleden kwam Stefan Wendel met het initiatief voor een MIND Blue Monday Run: hij organiseerde een hardloopwedstrijd tijdens Blue Monday om aandacht...
Koning Willem-Alexander op bezoek bij Zelfregiecentrum Weert
Foto: Patrick van Katwijk Dinsdagochtend 21 januari bezocht Koning Willem Alexander samen met Paul Blokhuis, staatssecretaris van het Ministerie van VWS,...
MIND Platform
Manifest Lijm de Zorg legt terecht de vinger op veel zere plekken
Op maandag 20 januari is het manifest ‘Lijm de Zorg’ gepubliceerd en roepen de samenstellers op om de speciale petitie te ondertekenen. MIND vindt het...
MIND Platform
Blue Monday: bullshit of niet?
Maandag is het weer Blue Monday. De derde maandag van het jaar zou de dag zijn dat de meeste mensen somber zijn. Maar waar is dat eigenlijk op gebaseerd?  Helemaal...
Jongeren INC: subsidiecall op het gebied van werk
Jongeren INC, het nieuwe programma van FNO, is op 1 januari 2020 van start gegaan. Jongeren INC heeft de missie dat jongeren met een chronische aandoening...
MIND Platform
Suïcide onder jongeren: complexe oorzaken, complexe oplossingen
Voor het eerst is in Nederland diepgaand onderzoek verricht naar zelfdoding door jongeren onder 20 jaar. Uit de resultaten blijkt dat jongeren met meerdere...
MIND Platform
Onafhankelijke cliëntondersteuning krijgt nieuwe impuls
Het Ministerie van VWS nodigt 20 nieuwe koplopergemeenten (deze staan in dit document beschreven) uit om vóór 7 februari een plan in te dienen om de functie...
MIND Platform
Nog geen einde aan lange wachttijden
Er komt nog geen einde aan de lange wachttijden in de ggz. Vlak voor kerstmis stuurde staatssecretaris Blokhuis nieuwe cijfers naar de Tweede Kamer. Daaruit...
MIND Platform
Wet Langdurige zorg komt nu snel dichterbij
Ggz-cliënten met een blijvende, intensieve zorgvraag kunnen vanaf 2021 aanspraak maken op de Wet langdurige zorg (Wlz). De voorbereidingen daarvoor zijn...
MIND Platform
Noodmaatregelen dakloze mensen
Het laatste debat van 2019 in de Tweede Kamer gaat over maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In augustus 2019 berichtte het CBS dat Nederland een...
MIND Platform