Nieuwsberichten

Merendeel contracten tussen ggz-instellingen en verzekeraars nog niet...
De grote ggz-instellingen hebben tot nu toe met minder dan de helft van de zorgverzekeraars nieuwe contracten afgesloten. Zo blijkt uit een rondgang van...
MIND Platform
Werkbezoek MIND Us en Koningin Máxima over laagdrempelige inloopvoorzieningen...
Woensdagochtend 25 januari kwam Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van MIND Us, kijken bij buurtcentrum Sterrenzicht in Utrecht. In Utrecht...
Cliënten en naasten vragen om bredere kijk naar leven en herstel in onderzoek
Om mensen met psychische klachten beter te kunnen helpen, is wetenschap onderzoek noodzakelijk. Veel wetenschappelijk onderzoek naar psychische aandoeningen...
MIND Platform
Zorgen om gebrek aan psychofarmaca door sluiting medicijnfabriek
Op 16 januari jl. berichtte Nieuwsuur over een tekort aan drie belangrijke medicijnen dat oploopt door de sluiting van de medicijnfabriek InnoGenerics...
MIND Platform
Ongekend aantal deelnemers aan zesde MIND Blue Monday Run 2023
Vandaag komen 800 mensen in beweging tijdens de zesde MIND Blue Monday Run. Op de zogenaamd meest sombere dag van het jaar wandelen of rennen zij om aandacht...
Eerste evaluatie over invoering van het Zorgprestatiemodel ggz
Sinds 1 januari 2022 is in de ggz en de forensische zorg met een nieuw vergoedingenstelsel gestart: het Zorgprestatiemodel. De partijen uit het programmateam...
MIND Platform
MIND roept zorgverzekeraars op om polisvoorwaarden aan te passen na uitspraak...
MIND pleit, al tijdens de onderhandelingen over het Integraal Zorgakkoord(IZA), voor vrije artsen keuze, toegang tot zorg en de betaalbaarheid van zorg....
MIND Platform
Afscheid Marjan ter Avest
Donderdag 15 december 2022 nam Marjan ter Avest in een volle zaal afscheid van MIND. Onder leiding van dagvoorzitter Hella van der Wijst vonden diverse...
Wetsevaluatie Wvggz: rechtsbescherming bij verplichte zorg moet voortdurend...
Drie jaar geleden, op 1 januari 2020, is de Wet verplicht ggz (Wvggz) ingegaan. Dit om veel zaken die in de wet daarvoor niet (goed) waren geregeld, te...
MIND Platform
De hoogtepunten van 2022
MIND kijkt terug op 2022. Een jaar waarin er veel aandacht was voor mentale gezondheid, waarin we veel gedaan hebben om deze te verbeteren en met een...
Nederlandse Zorgautoriteit mag onder strikte voorwaarden gegevens verzamelen
Woensdag 14 december heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een nieuwsbericht laten weten dat de gegevensverzameling door de Nederlandse Zorgautoriteit...
MIND Platform
VGZ past alsnog overgangsregeling toe voor mensen met restitutiepolis
Woensdag 14 december heeft zorgverzekeraar VGZ op haar site laten weten dat ze alsnog een overgangsregeling biedt voor mensen die op dit moment niet-gecontracteerde...
MIND Platform