Nieuwsberichten

Kabinet: 21 miljoen om mensen aan werk te helpen
Het kabinet stelt de komende twee jaar in totaal ruim 21 miljoen euro beschikbaar om patiënten in de geestelijke gezondheidszorg aan werk te helpen. Met...
MIND Platform
Toekomstagenda zorg en ondersteuning bij een beperking
Minister Helder heeft haar Toekomstagenda zorg en ondersteuning bij een beperking naar de Tweede Kamer gestuurd. De toekomstagenda is nogal toegeschreven...
Tips bij overprikkeling
Ben jij snel overprikkeld door bijvoorbeeld licht, geluid, temperatuur, drukte of geuren? Als je overprikkeld bent, voel je je emotioneler, onrustig en/of...
Onderzoek is belangrijk, maar privacy van gegevens moet voorop staan
Met ingang van 1 juli moeten behandelaren in de ggz voor hun cliënten gegevens invullen en deze per november anoniem naar de Nederlandse Zorgautoriteit...
Ernstige zorgen over recht op vrije artsenkeuze
De vrije artsenkeuze voor cliënten in de ggz moet blijven bestaan. Zeker met het oog op de lange wachtlijsten in de ggz, is het onaanvaardbaar dat de...
MIND Familie-/naastendag op 15 oktober 2022
In de afgelopen 2 jaar hebben we de MIND Familie-/naastendag diverse keren vanwege corona(maatregelen) moeten uitstellen. We gaan nu voor een nieuwe...
Interview Minister Helder over wachtlijsten in de ggz
Geduld, dat is wat minister Helder van Langdurige Zorg vraagt van de tienduizenden mensen die op een wachtlijst staan voor een intake of behandeling in...
Gebruik zorgstandaarden in de praktijk
Voor de ggz is een uitgebreide set van kwaliteitsstandaarden. In deze standaarden staan aanbevelingen voor preventie, herkenning, diagnostiek en behandeling...
MIND Platform
Nieuw platform KenMed over medicatie in de psychiatrie
Vandaag lanceert het onafhankelijke Kennisplatform Medicatie in de Psychiatrie (KenMed) vijf nieuwe websites met betrouwbare en objectieve informatie...
Gedeeltelijk succes in debat Participatiewet
Op maandag 27 juni jl. is een uitgebreid Kamerdebat gevoerd over de kabinetsagenda ‘Breed Offensief’ en de Participatiewet. Vanuit MIND is hier inbreng...
MIND Platform
Kamer maakt zich zorgen over stapeling van zorgkosten
Op woensdag 29 juni debatteerde de Vaste Kamercommissie VWS over de Zorgverzekeringswet en de stapeling van zorgkosten.  Op de agenda van het commissiedebat...
MIND Platform
Kandidaten gezocht voor de STAIRS-studie
Het leven na een depressie is niet automatisch een leven zonder depressie.  Ook als een depressie – na behandeling – een stuk minder aanwezig is,...
MIND Blue