Keurmerk Erkend Goed Doel

CBF_ERKEND_FC300

Schenken aan MIND

Wil je schenken aan MIND? Je gift maakt voorlichting, hulp en ondersteuning aan mensen met psychische problemen en hun naasten mogelijk.

Keurmerk Erkend Goed Doel

MIND heeft het keurmerk Erkend Goed Doel. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geeft deze erkenning aan fondsenwervende organisaties die zich op een verantwoorde manier bezighouden met het inzamelen en besteden van donaties. Om het CBF-keurmerk te mogen voeren, moeten fondsenwervende organisaties aan een groot aantal eisen voldoen. De erkenning bevestigt dat de organisatie:

  • Werkt vanuit haalbare doelen en een duidelijk plan van aanpak
  • Projecten evalueert en controleert op effectiviteit
  • Zorgvuldig omgaat met inkomsten en uitgaven, door duidelijke regels en verantwoording af te leggen binnen de organisatie en aan het publiek
  • Zich laat controleren door een accountant en een toezichthouder van het CBF
  • Klachten serieus neemt en zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens
Goede doelen met de Erkenning worden jaarlijks door het CBF gecontroleerd en eens in de drie jaar uitgebreid getoetst.
Bekijk hier ons CBF Erkenningspaspoort en meer informatie over MIND vind je in ons jaarverslag

Het CBF: een onafhankelijke stichting

Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Het keurmerk is ook voor de donateurs een geruststellend gevoel. Hierdoor weten ze dat hun donaties goed besteed worden en dat MIND transparant werkt. Meer informatie over het keurmerk Erkend Goed Doel van het CBF.

Kijk voor meer informatie op cbf.nl of bel 020-4170003.