MIND Korrelatie

Zit je ergens mee of zie je het (even) niet meer zitten? Heb je een vraag of probleem waar je met iemand over wilt praten?

Nationale Zorgnummer

Heb je vragen of klachten over de ggz? Wij kunnen je adviseren, informeren en zonodig doorverwijzen. En we verzamelen de klachten om te inventariseren waar het mis gaat en voor verbeteringen te zorgen.

Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Cliënten- en familieorganisaties

Veel landelijke cliënten- en familieorganisaties bieden hulp, advies en/of lotgenotencontact.

Cliëntenorganisaties voor mensen met (beginnende) psychische problemen
 • ADHD en ADD
 • ​Angst- en dwangklachten
 • ​Autisme
 • Borderline
 • ​Bijzondere zintuigelijke ervaringen (stemmen horen)
 • Depressie
 • Ervaringsdeskundigen
 • Dyslexie /dyscalculie
 • Dissociatieve stoornissen
 • Eetstoornissen
 • Hyperventilatie
 • Manisch depressieve stoornis
 • Overgang
 • Verslaving
 • Zelfbeschadiging

Familieorganisaties voor naasten van mensen met psychische problemen

 • Naasten van mensen met psychische of psychiatrische problemen
 • Naasten van mensen met psychosegevoeligheid
 • Ouders van kinderen met een leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornis
 • Ouders en naasten van drugsverslaafden