MIND Korrelatie

Zit je ergens mee of zie je het (even) niet meer zitten? Heb je een vraag of probleem waar je met iemand over wilt praten?

Nationale Zorgnummer

Heb je vragen of klachten over de ggz? Wij kunnen je adviseren, informeren en zo nodig doorverwijzen. En we verzamelen de klachten om te inventariseren waar het mis gaat en voor verbeteringen te zorgen.

Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Denk je aan zelfdoding? Zoek hulp bij 113 Zelfmoordpreventie.

Cliënten- en familieorganisaties

Veel landelijke cliënten- en familieorganisaties bieden hulp, advies en/of lotgenotencontact.

Cliëntenorganisaties voor mensen met (beginnende) psychische problemen

Familieorganisaties voor naasten van mensen met psychische problemen