Privacy Statement

MIND is een beweging van, door en voor alle mensen die te maken hebben met psychische problemen. Samen zetten we ons in om psychische problemen te voorkomen en mensen met psychische problemen te ondersteunen. We werken aan een samenleving waarin alle mensen de kans krijgen om naar eigen vermogen mee te doen en waarin iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. En we zetten ons in voor meer begrip voor en openheid over psychische problemen. Om dit te bereiken doen we onderzoek, voeren we projecten uit en komen we in actie. Bij MIND kun je terecht om informatie en ervaringen te vinden en te delen en voor inspiratie, motivatie en ondersteuning. MIND is een initiatief van Fonds Psychische Gezondheid/Korrelatie en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.
 
Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door bezoekers van het online platform MIND verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit of afgeleid van uw bezoek aan de website(s) van MIND.

1. Hoe verzamelt MIND persoonsgegevens
MIND behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. MIND verzamelt persoonsgegevens als u zich bij ons registreert voor het ontvangen van de (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, meedoet aan enquête of test, als u informeert naar onze activiteiten, deelneemt aan actie, een donatie doet, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt MIND
MIND kan contactgegevens verzamelen zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,  geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties en donaties,  indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur of eenmalige giftgever.  
 
In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan MIND, kan MIND aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om het platform te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van een het platform, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden eveneens op individueel niveau vastgelegd.
 
Gezondheidsgegevens
MIND kan ook Persoonsgegevens verzamelen die iets zeggen over (psychische) gezondheid als u op ons platform uw ervaringen of de ervaringen van een vriend of familielid deelt. Gezondheidsgegevens worden door MIND alleen verwerkt om uw ervaring te publiceren op de website, om eventuele vragen te beantwoorden en om de kwaliteit van onze dienstverlening te evalueren. Deze gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden. U kunt er daarnaast altijd voor kiezen anoniem te reageren.  
 

3. Waarom verzamelt MIND Persoonsgegevens
MIND verwerkt Persoonsgegevens om u te voorzien van advies en om uw vragen te beantwoorden, voor het uitvoeren van een overeenkomst indien u een donatie doet en  om onze dienstverlening te analyseren en te verbeteren aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van ons platform verkrijgen. Persoonsgegevens worden ook verwerkt om u op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening, activiteiten en fondsenwerving, bijvoorbeeld omdat u zich heeft ingeschreven voor onze e-mailnieuwsbrief.
 
MIND verstrekt uw gegevens nooit aan derden. MIND kan wel Persoonsgegevens uitwisselen met de drie initiatiefnemers van MIND: Fonds Psychische Gezondheid, Korrelatie en Landelijk Platform GGz.

4. Uw rechten: correctie, inzage en verzet
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door MIND worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen. Indien u van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u dat richten aan:
 
MIND
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
 
Of per mail: info@wijzijnMIND.nl

5. Cookies
De website(s) van MIND plaatsen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van MIND beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat MIND na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. MIND gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.
 
Instelling aanpassen
Heeft u eerder cookies toegestaan en wilt u dit aanpassen. U kunt de cookies uitzetten via uw browser. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om cookies van uw harde schijf te verwijderen.

Internet Explorer: Voor informatie over het aanpassen van uw instellingen in Internet Explorer
Firefox: Voor informatie over het aanpassen van uw instellingen in Firefox
Chrome: Voor informatie over het aanpassen van uw instellingen in Chrome
Safari: Voor informatie over het aanpassen van uw instellingen in Safari

6. Informatiebeveiliging
MIND heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Zo wordt alle informatie die u ons online verstrekt versleuteld. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van MIND, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot Persoonsgegevens of dat deze informatie verloren gaat.

7. Links
Op de websites van MIND zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. MIND selecteert deze organisaties met grote zorg, maar kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees daarom altijd de privacy statement van de betreffende organisaties.

8. Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, dan horen wij dit graag. U kunt u deze richten aan:
 
MIND
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
 
Of per mail: info@wijzijnMIND.nl

9. Wijziging van Privacy Statement
MIND behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
 
September 2016