Privacyverklaring

De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 5 juni 2023

Er zijn geen resultaten gevonden. Controleer de spelling of probeer een andere zoekterm.

Privacyverklaring MIND

MIND is een beweging van, door, en voor alle mensen die te maken hebben met psychische problemen. Samen zetten we ons in om psychische problemen te voorkomen en mensen met psychische problemen te ondersteunen.

 

MIND is de verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. Je leest hierin terug waarom wij jouw gegevens verwerken, wat wij daarmee doen, en wat jouw rechten zijn.

MIND verwerkt jouw persoonsgegevens enkel voor een zorgvuldig vastgesteld doel en als daar een grondslag voor is. De grondslagen waarop wij ons baseren bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn: 

 • Je hebt ons expliciete toestemming gegeven om de door jou verstrekte gegevens te verwerken. Je kunt te allen tijde je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. Als je je toestemming intrekt heeft dit geen gevolgen voor verwerkingen die op basis van de oorspronkelijk gegeven toestemming al hebben plaatsgevonden.
 • Wij verwerken jouw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst. 
 • Wij verwerken jouw gegevens als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hieronder vind je meer informatie over welke persoonsgegevens MIND van je kan verzamelen en met welk doel. 

 

a. Verhaal delen 
Via MIND kun je jezelf registreren voor een account om een ervaring te delen en mee te discussiëren op de websites van MIND. De minimale gegevens die MIND nodig heeft om jouw account aan te maken zijn jouw gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord. Eenmaal ingelogd worden jouw bijdragen standaard anoniem gepubliceerd onder de door jou gekozen gebruikersnaam. In jouw profiel kun je zelf met eenvoudige vinkjes kiezen of je meer of minder anoniem wilt zijn. 

 

MIND kan ook persoonsgegevens verzamelen die iets zeggen over jouw (psychische) gezondheid als je via ons platform jouw ervaringen of de ervaringen van een vriend of familielid deelt en hiermee dus uitdrukkelijk toestemming geeft voor het verwerken van deze gegevens door MIND.

 

Deze gezondheidsgegevens worden door MIND alleen verwerkt om jouw ervaring te publiceren op de website. Deze gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden, tenzij je hier toestemming voor geeft. Je kunt er daarnaast altijd voor kiezen anoniem te reageren. 

 

Je kunt te allen tijde je account verwijderen en daarmee je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. 

 

MIND bewaart jouw persoonsgegevens in je account zolang je je account gebruikt.

 

Ook kan MIND je verhaal delen als je uitdrukkelijk toestemming geeft om deel te nemen aan een (video)-publicatie van MIND.

 

 b. Doneren 
Om de betaling uit te voeren vraagt MIND je naam, het bedrag, de frequentie en je IBAN-nummer. Je e-mailadres wordt gebruikt om de donatie te bevestigen en om een nieuwsbrief te kunnen versturen (optioneel). Wij vragen je postadres en telefoonnummer om je per post te informeren over nieuws en acties van MIND en om je door middel van telemarketing te benaderen (optioneel). Je kunt deze velden openlaten als je dat niet wilt. 

 

Indien je doneert aan MIND is de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de donatieovereenkomst. Wij bewaren jouw gegevens 7 jaar om te voldoen aan belastingwetgeving. 

 

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je met een nieuwsbrief of telemarketing te benaderen als je hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Je kunt jezelf op ieder moment voor de nieuwsbrief afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken.

 

c. Zakelijk partner 
Om je te benaderen over de mogelijkheden tot zakelijk partnerschap verwerkt MIND jouw (zakelijke) contactgegevens. Indien je hier toestemming toe geeft kunnen wij je ook telefonisch, per post of per mail informeren over de diensten en (fondsenwervings)activiteiten van MIND. 

 

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je te benaderen omdat je hier toestemming voor geeft. MIND bewaart jouw persoonsgegevens tot je aangeeft dat je niet langer door MIND benaderd wenst te worden. 

 

d. Nieuwsbrief
MIND verstuurt nieuwsbrieven aan haar donateurs, zakelijke partners en achterban tenzij zij aangeven dat ze deze niet wensen te ontvangen. Je kunt ook zelf toestemming geven om de nieuwsbrief van MIND te ontvangen. Wij verwerken jouw contactgegevens om periodieke nieuwsbrieven aan jou te sturen en jouw naam en geslacht om je op de juiste manier aan te spreken. 

 

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je een nieuwsbrief te verzenden omdat je ons hier toestemming voor geeft. Je kunt jezelf op ieder moment voor de nieuwsbrief afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken. 

 

e. Contact, bijvoorbeeld suggestie of klacht
Indien je contact opneemt met MIND via het webformulier, bijvoorbeeld voor het doen van een suggestie of het indienen van een klacht, verwerken wij jouw contactgegevens om je een reactie op jouw verzoek te kunnen geven. Deze gegevens worden na afhandeling gewist, of in geval van een klacht geanonimiseerd bewaard voor verantwoording. 

 

 f. GGZ-panel
Via www.dezorgvraag.nl/lpggz/registreren/ kun je jezelf registreren voor een account om deel te nemen aan het GGZ-panel van MIND. De minimale gegevens die MIND nodig heeft om jouw account aan te maken zijn jouw geslacht en achternaam om jou correct aan te spreken en een e-mailadres en wachtwoord. 

 

Het GGZ-panel kan ook persoonsgegevens verzamelen die iets zeggen over jouw (psychische) gezondheid als je jouw ervaringen of de ervaringen van een vriend of familielid deelt. Deze gezondheidsgegevens worden door MIND zoveel mogelijk anoniem verwerkt voor statistisch onderzoek. Deze gegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden zoals we die vermelden bij de vragenlijst die je beantwoordt. 

 

Je kunt te allen tijde je account verwijderen en daarmee je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. 

 

MIND bewaart jouw persoonsgegevens in je account zolang je je account gebruikt.

 

g. Hulpvragen

Bij MIND vinden we het belangrijk dat iedereen zo goed mogelijk toegang heeft tot de benodigde geestelijke gezondheidszorg. Daar dragen we aan bij middels initiatieven als het Nationale Zorgnummer, MIND Korrelatie, en kiezenindeggz.nl.

 

Als je bij MIND een hulpvraag stelt over jouw persoonlijke situatie via een van MINDs initiatieven, vragen we jou uitdrukkelijk om toestemming om deze gegevens te mogen verwerken om je zo goed als mogelijk te verwijzen naar een voor jou geschikte oplossing en/of behandelaar.

 

We verzamelen de klachten geanonimiseerd om te inventariseren waar het misgaat in de geestelijke gezondheidszorg en om dit aan te kaarten. MIND verleent zelf echter geen (medische) zorg.

 

Om te kunnen verwijzen naar medische behandelaars verwerkt MIND de bedrijfs- en contactinformatie van behandelaars. Voor zover dit persoonsgegevens van medisch behandelaar omvat, verwerkt MIND deze op basis van het gerechtvaardigde belang van hulpzoekenden om goede hulp te kunnen vinden. Hiervoor gebruikt MIND enkel gegevens die ofwel met uitdrukkelijke toestemming aan MIND zijn gegeven door de behandelaars zelf ofwel welke door de behandelaars zelf openbaar zijn gemaakt middels bijvoorbeeld het agb-register van Vektis.

 

 h. Solliciteren voor een baan bij ons
Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij je persoonsgegevens om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen.

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • CV
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met je sollicitatie 

Wij gebruiken deze gegevens ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Mocht je na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij MIND, dan bewaren wij de sollicitatiegegevens niet langer dan vier weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen wij je alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt.

 

Wanneer wij je op dit moment geen functie kunnen aanbieden, dan kunnen wij – met jouw toestemming – je sollicitatiegegevens maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, dan bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier.

De website(s) van MIND plaatsen (functionele, analytische, en social media) cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van MIND beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat MIND na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.

 

MIND gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een apparaat of individu.

 

Bekijk hier het overzicht van cookies die wij op onze site gebruiken. 

 

Wil je je cookie-instellingen aanpassen? Dat kan via de privacybanner onderaan deze pagina.

MIND deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • jij hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben; of
 • wij dat wettelijk verplicht zijn.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.

 

MIND kan je verhaal openbaar delen met derden als je uitdrukkelijk toestemming geeft om deel te nemen aan een (video)-publicatie van MIND.

MIND neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is, en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • MIND   bestrijdt   virussen, ransomewareen   andere   beveiligingslekken   door   het   inzetten   van antivirussoftware, Windows-en andere software-updates/’patches, en firewalls op pc’s en servers.
 • Medewerkers van MIND committeren zich aan het naleven van opgestelde richtlijnen en het volgen van cursussen m.b.t. het voorkomen van computervirussen door menselijk handelen.
 • MIND faciliteert een dagelijkse back-up van de cloud (werk)omgeving en servers). Hierbij wordt rekening gehouden met een fallback-scenario – disaster recovery.
 • Medewerkers krijgen aan de hand van hun functieprofiel rechten op applicaties toegekend.
 • MIND maakt gebruik van de adequate virus en ransomware bestrijding, courante firewalls, licenties en de juiste software updates etc.
 • Met leveranciers worden passende overeenkomsten afgesloten, zoals verwerkersovereenkomsten, waarin de benodigde afspraken tussen de twee organisaties worden vastgelegd.
 • Data wordt versleuteld verzonden.

In verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens bij MIND heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die MIND van jou verwerkt, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die MIND van jou verwerkt, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om je toestemming in te trekken: je kunt je toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kunt bewaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt MIND verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die MIND van je verwerkt te laten overdragen naar een derde partij. Dit recht heb je alleen als MIND jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van een overeenkomst met jou of jouw toestemming.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat MIND minder gegevens van je verwerkt.

Wanneer je gebruikt wenst te maken van één van deze rechten, dan kan MIND je vragen om je te identificeren. MIND vraagt hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

 

MIND zal in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen de verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als MIND deze termijn verlengt, word je daarvan binnen de eerste maand op de hoogte gesteld.

Als je van jouw rechten gebruik wilt maken, vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, of een klacht in wilt dienen, kan je contact opnemen met de Privacy Officer van MIND.

Per brief:
Privacy Officer MIND
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

Per e-mail:

privacy@wijzijnmind.nl

MIND pakt elke vraag en klacht intern op en communiceert dit verder met jou.

MIND heeft een Functionaris Gegevensbescherming om onafhankelijk toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens. Hier kan je ook een klacht indienen.

 Per brief:

Functionaris Gegevensbescherming MIND 
Stationsplein 125
3818LE Amersfoort

Per e-mail:

FG@wijzijnmind.nl

 

Je kunt bij ontevredenheid over de verwerking van jouw persoonsgegevens ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

MIND is bereikbaar via:

E-mail: 

info@wijzijnmind.nl

Telefoon: 

033 - 303 2333

Adres:
Stationsplein 125
3818 LE AMERSFOORT
Routebeschrijving

 

MIND bestaat uit twee entiteiten:

 • Stichting MIND met Kamer van Koophandel- (KvK)-nummer 41177226; en
 • Vereniging MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid met KvK-nummer 30213449.

Voor zover noodzakelijk voor de doelen van de verwerkingen van persoonsgegevens, zullen deze entiteiten persoonsgegevens met elkaar uitwisselen.

Cookies aanpassen

Wij gebruiken functionele, analytische en social media cookies. Bekijk hier een overzicht van alle cookies die wij op de website gebruiken. Wil je je cookie-instellingen aanpassen? Dat kan via de privacybanner hieronder.