Ervaringsverhalen

De schaamte en angst
Mijn vader was, eh, ziek
Mijn harnas
Trauma na verblijf in internaat
Afbouwen
MIND Blue
Van de 'niet' naar de 'wel'
De angst om alleen te zijn
Bus-chauffeur/ACT-methode
Leven in vrijheid met mijn dwangstoornis