ANBI

Stichting MIND is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft voor donateurs het voordeel dat giften aftrekbaar zijn binnen de daarvoor geldende regels en dat je gift volledig ten goede komt aan MIND.

Naam: Stichting MIND
RSIN/fiscaal nummer: 803482899
Contactgegevens: Klik hier
Bestuurssamenstelling: Klik hier
Statuten: Klik hier
Beleidsplan: Klik hier
Beloningsbeleid: MIND hanteert de cao van GGZ Nederland. Meer informatie over deze cao kun je vinden via deze link
De leden van de Raad van Toezicht hebben een onbezoldigde functie. Zij ontvangen alleen een onkostenvergoeding per vergadering waarbij zij aanwezig zijn.
Missie: Klik hier
Een actueel verslag van onze uitgeoefende activiteiten en de financiĆ«le verantwoording hiervan kun je vinden in ons jaarverslag, via deze link

Voor meer informatie, bel Willem Smit van MIND (033 303 2333) of de Belastingtelefoon (0800 0543) of kijk op www.belastingdienst.nl/anbi.