ANBI

anbi-algemeen-nut-beogende-instelling

Stichting MIND is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft voor donateurs het voordeel dat giften aftrekbaar zijn binnen de daarvoor geldende regels en dat je gift volledig ten goede komt aan MIND.

Voor meer informatie, bel Willem Smit van MIND (033 303 2333) of de Belastingtelefoon (0800 0543) of kijk op www.belastingdienst.nl/anbi.

Schenken aan MIND

Wil je schenken aan MIND? Je gift maakt voorlichting, hulp en ondersteuning aan mensen met psychische problemen en hun naasten mogelijk.

Gegevens stichting MIND

Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
033 - 303 2333

info@wijzijnmind.nl

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)/fiscaal nummer: 803482899
Bankrekeningnummer: NL08ABNA0469080000

Officiële documenten en werkwijze van MIND

  • Lees hier meer onze Missie: Klik hier
  • Statuten van stichting MIND: Klik hier
  • Beleidsplan van MIND: Klik hier
  • MIND heeft het keurmerk Erkend Goed Doel. Goede doelen met de Erkenning worden jaarlijks door het CBF gecontroleerd en eens in de drie jaar uitgebreid getoetst. Bekijk hier ons CBF Erkenningspaspoort.
  • Jaarverslagen MIND. Een actueel verslag van onze uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording hiervan kun je vinden in ons jaarverslag.
Meer informatie over onze werkwijze (governance)
  • Beloningsbeleid: MIND hanteert de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Meer informatie over deze cao kun je vinden via deze link
  • Klik hier voor meer informatie over de Raad van Toezicht van MIND. De leden van de Raad van Toezicht hebben een onbezoldigde functie. Zij ontvangen alleen een onkostenvergoeding per vergadering waarbij zij aanwezig zijn.