Zorgverzekeraars moeten actie ondernemen!

book-2852903_1280

De reactie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) (8 april 2024) op de wachttijden in de ggz doet ons opnieuw verbazen. Zorgverzekeraars zeggen pas goed te kunnen gaan voldoen aan hun zorgplicht, nadat eerst verder onderzoek is gedaan naar de ‘onbetrouwbare’ cijfers over de wachttijden en de ‘explosieve’ groei in het aantal doorverwijzingen in de ggz. Tevens wordt gesteld dat kleine aanbieders alleen mensen met lichte zorgvragen helpen, dat is niet juist. 

Genoeg onderzoek beschikbaar om aan de slag te gaan

Allereerst, we zijn inmiddels 10 jaar verder en de wachttijden in de ggz nemen nog steeds toe. Minister Schippers riep destijds al op tot een actieplan. Onder leiding van staatssecretaris Blokhuis (2017) is dit actieplan verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot onderzoek van KPMG en Sygnificant naar de oorzaken van de lange wachttijden in de ggz. Uit de recente cijfers van het NEMESIS-3 onderzoek/Trimbos blijkt dat er ook geen twijfel hoeft te bestaan over de toename van het aantal mensen met psychische klachten. In het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer, in februari ’23, gaf MIND hierover nog een uitgebreide toelichting en duiding. Deze is hier terug te lezen, inclusief ons position paper. Dus, er is wat ons betreft genoeg onderzoek gedaan, zorgverzekeraars moeten juist aan de slag.  

Contracteer kleine aanbieders

De zorgverzekeraars stellen overigens ook nog eens dat kleine aanbieders alleen mensen met lichte zorgvragen helpen. Dit klopt niet. Dat leggen cliënten uit in dit filmpje. Kleine aanbieders bieden voor veel mensen passende zorg, voor allerlei soorten problematiek, en zijn hard nodig om het tekort aan aanbod te vullen. MIND ziet dat juist te weinig van deze (kleine) aanbieders worden gecontracteerd. Zij krijgen geen persoonlijk contact met de verzekeraars en als er al contact is, dan krijgen ze een veel te laag tarief aangeboden. Ook de Consumentenbond deed recentelijk een handhavingsverzoek bij de NZA, omdat veel te weinig aanbieders worden gecontracteerd. Toezichthouder moet ingrijpen bij wachtlijsten GGZ | Consumentenbond

Oproep aan Tweede Kamerleden

Nog langer wachten met ingrijpen kan niet meer. Dat heeft MIND samen met andere partijen uit de sector het NIP, de NVvP en de Nederlandse ggz, de afgelopen maanden ook onder de aandacht gebracht van de (in)formateurs en fractievoorzitters (hierin worden alle onderliggende onderzoeken genoemd) en Tweede Kamerleden, oa. in aanloop naar het commissiedebat ggz dat a.s. donderdag 11 april a.s. plaatsvindt. Tevens heeft MIND haar eigen inbreng voor het commissiedebat; lees hier de Kamerbrief.

We vertrouwen erop dat de Tweede Kamerleden en de fractievoorzitters zich goed laten informeren om het debat en het gesprek zuiver te voeren.  

Meer nieuws