Nieuwsberichten

Activiteiten rondom Wereldsuïcide-preventiedag 10 september
Op zaterdag 10 september is het Wereld Suïcide Preventiedag. We staan die dag stil bij de mensen die door zelfdoding om het leven zijn gekomen, hun naasten...
MIND Platform
Reactie MIND op onterechte twijfels over verdrongen herinnering
Zondagavond 28 augustus was Bessel van der Kolk, psychiater en traumaspecialist, gast bij het tv-programma Zomergasten. Eén van de onderwerpen die aan...
MIND Platform
Bezoek MIND Us aan Studenten Ontvangstweek in Delft
Tijdens de introductieperiode maken jongeren kennis met de stad van hun opleiding, met het verenigingsleven dat deze stad te bieden heeft en ontmoeten...
Wat kan en mag je van de ggz verwachten?
Sinds 1 januari 2022 geldt een nieuw Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. Zorgaanbieders passen hierop hun eigen kwaliteitsstatuut aan. In het kwaliteitsstatuut...
Time Out Café op Lowlands, in samenwerking met MIND
Stress en burn-outs onder studenten en jonge starters zijn aan de orde van de dag, en dat loopt zo gierend uit de hand dat de mentale gezondheid van jongeren...
Tips als iemand in je omgeving borderline heeft
Mensen die borderline hebben, ervaren veel wisselingen in hun gevoelens, relaties, zelfbeeld en gedrag. Hoewel er grote verschillen zijn tussen de symptomen...
Wil jij je inzetten voor MIND en mentale gezondheid?
Daag jezelf fysiek en mentaal uit en ga midden op het Neude in Utrecht 6 uur lang op een paal staan. Zaterdag 24 september 2022 doen we dat tussen 10...
Kabinet: 21 miljoen om mensen aan werk te helpen
Het kabinet stelt de komende twee jaar in totaal ruim 21 miljoen euro beschikbaar om patiënten in de geestelijke gezondheidszorg aan werk te helpen. Met...
MIND Platform
Toekomstagenda zorg en ondersteuning bij een beperking
Minister Helder heeft haar Toekomstagenda zorg en ondersteuning bij een beperking naar de Tweede Kamer gestuurd. De toekomstagenda is nogal toegeschreven...
Tips bij overprikkeling
Ben jij snel overprikkeld door bijvoorbeeld licht, geluid, temperatuur, drukte of geuren? Als je overprikkeld bent, voel je je emotioneler, onrustig en/of...
Onderzoek is belangrijk, maar privacy van gegevens moet voorop staan
Met ingang van 1 juli moeten behandelaren in de ggz voor hun cliënten gegevens invullen en deze per november anoniem naar de Nederlandse Zorgautoriteit...
Ernstige zorgen over recht op vrije artsenkeuze
De vrije artsenkeuze voor cliënten in de ggz moet blijven bestaan. Zeker met het oog op de lange wachtlijsten in de ggz, is het onaanvaardbaar dat de...