Nieuwsberichten

Nieuw! Gratis flyers met tips en informatie
Heb jij of heeft iemand in je omgeving te maken met psychische klachten en wil je graag tips hoe je hier het beste mee om kunt gaan? Download dan een van...
Corona-onderzoek MIND: nieuwe uitvraag en alle resultaten tot nu toe
MIND doet onderzoek naar de gevolgen van corona en de coronamaatregelen voor cliënten ggz en hun naasten. We zetten vragenlijsten uit onder ons ggz-panel...
MIND Platform
Algemeen Overleg Tweede Kamer 8 juni
MIND is positief over de regie die het ministerie van VWS nam tijdens de coronacrisis. Nu de crisis in een andere fase overgaat en de maatregelen versoepelen,...
MIND Platform
Inbreng MIND in kerntaken huisartsenzorg
De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft het veld gevraagd mee te denken over de kerntaken van de huisartsenzorg. Met input van de achterban heeft MIND...
MIND Platform
Wet verplichte ggz: voorkomen van dwang lost administratieve last op
Op 8 juni staat de Wet verplichte ggz (Wvggz) geagendeerd tijdens het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer. Een van de gesprekspunten is de verhoogde administratieve...
MIND Platform
Zelfregie- en herstelcentra leveren extra inspanning om contact te behouden
Nu de richtlijnen zijn versoepeld, kunnen ook zelfregie- en herstelcentra voor mensen met psychische problemen weer enigszins worden opengesteld binnen...
MIND Platform
Opstarten zorg moet meer in overleg met cliënt en familie
Nu de coronarichtlijnen zijn versoepeld, kan de hulpverlening aan cliënten verder op gang komen en de faciliteiten die zij vóór de corona gebruikten, weer...
MIND Platform
Lekker In Je Velletje brengt positiviteit
Lekker In Je Velletje is een initiatief om bewustwording te creëren over (licht) psychische klachten in onze samenleving. Het initiatief is ontstaan op...
Jeugd in Nederland in 2040 de gezondste van de wereld
Nederland heeft in 2040 de gezondste generatie van de wereld. Zowel fysiek, als sociaal en mentaal. Deze ambitie van twintig gezondheidsfondsen, waaronder...
MIND Young
Ervaringen van 5 Jaar MIND Young Academy
De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk. Bijna één op de vijf middelbaar scholieren heeft al eens psychische klachten ervaren. Één op de vier...
MIND Young
Handreiking voor heropenen van zelfregiecentra en andere algemene voorzieningen
Zelfregiecentra, inloophuizen, buurthuizen en soortgelijke voorzieningen kunnen vanaf 1 juni hun deuren weer openen. Voor een beperkte groep mensen (maximaal...
MIND Platform
Onderzoek ggz-panel: klachten nemen toe, zorg blijft achter
Bijna 65% van de mensen die al psychische klachten ervoeren vóór de uitbraak van het coronavirus, zien hun klachten toenemen. Dit is meer dan in het...
MIND Platform