Eén centraal jongerenplatform: acht hulporganisaties bundelen krachten

maximamindnijmegen20240130_LR

Stress, eenzaamheid of depressie: meer dan de helft van de Nederlandse jongvolwassenen kampt met mentale klachten. Dat kan en moet anders, vinden acht landelijke organisaties waaronder MIND en MIND Us, die zich inzetten voor de mentale gezondheid van jongeren. Samen met De Kindertelefoon, @ease, Transformers Community, Join Us, 113 Zelfmoordpreventie en Jongerenhulp Online bundelen we onze kennis en krachten en hebben een brief aan informateur Plasterk gestuurd met daarin een voorstel voor één centraal online platform voor jongeren met beginnende mentale klachten (16-27 jaar).

Diverse onderzoeken en monitoren laten de afgelopen jaren de toenemende mentale klachten onder jongeren zien. De oorzaak van deze problemen is vaak een opeenstapeling van verschillende factoren, waaronder prestatiedruk, onzekerheid over wonen, relaties, eenzaamheid, zorgen over het klimaat en oorlogen en de invloed van social media. Daarnaast is het aanbod in laagdrempelige hulp voor jongeren versnipperd. Veel jongeren weten passende ondersteuning niet tijdig te vinden, waardoor problematiek van kwaad tot erger gaat.

Eén centraal platform voor jongeren met beginnende mentale klachten: “het kan en moet beter”

Om jongeren te helpen bij het zoeken en vinden van informatie en steun, hebben we met de acht hulporganisaties de handen in een geslagen om één platform te ontwikkelen. Waar jongeren met beginnende mentale klachten gratis en anoniem terecht kunnen. Voor relevante informatie, contact met leeftijdsgenoten, een luisterend oor en hulp bij het vinden van verdere ondersteuning. Door de zoektocht te vergemakkelijken en onderlinge support te stimuleren, wordt de zelfredzaamheid van jongeren versterkt. Én dragen we bij aan het voorkomen dat jongeren te lang in hun eentje blijven rondlopen, waardoor milde klachten vaak complexer worden.

Brief aan informateur en Kamer

Recent hebben we een brief naar zowel de informateur als de Kamer gestuurd met het verzoek om dit platform mogelijk te maken. Eind 2023 heeft het ministerie van VWS een onafhankelijke toets op effectiviteit en haalbaarheid laten doen door adviesbureau Berenschot. Berenschot adviseert om het voorstel te steunen. De noodzaak voor het platform wordt door alle geledingen gevoeld, bij jongeren zelf en bij scholen die hiernaar kunnen doorverwijzen. Ook Kamerleden en bewindspersonen voelen de noodzaak. Dienke Bos, directeur MIND: ”In het Wetgevingsoverleg Jeugd van 29 januari jl. heeft staatssecretaris van Ooijen laten weten dat hij en minister Helder dit online platform van de 8 organisaties wil helpen realiseren.”

Werkbezoek Koningin Máxima en minister Helder aan Alles Ok? Supportlijn

Op dinsdag 30 januari hebben Hare Majesteit Koningin Máxima en minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport– in het kader van de mentale gezondheid van jongeren - een bezoek gebracht aan één van de acht organisaties: de Alles Oké? Supportlijn. Van de gemiddeld 80 gesprekken per dag via chat en telefonie, gaat een derde over mentale problemen. De supportlijn is een initiatief van de Kindertelefoon. Tijdens het werkbezoek werd gesproken met jongeren zelf, over de behoefte die zij hebben aan een goede en veilige plek waar zij online terecht kunnen bij (beginnende) mentale problemen. En is met alle acht organisaties gesproken over het nieuwe centrale jongerenplatform. Dienke Bos sprak tijdens het werkbezoek namens MIND.

Wat betekent het centrale platform voor MIND?

Het op te zetten centrale jongerenplatform wordt een aanvulling op de huidige dienstverlening van MIND. Jongeren kunnen vanuit het platform bijvoorbeeld worden verwezen naar MIND Korrelatie als zij behoefte hebben aan contact met een professional. Zo zal er ook de mogelijkheid van doorverwijzing komen naar 113 als daar behoeft aan is. De Alles Ok? Supportlijn zal in het nieuwe centrale platform opgaan. Verder zal MIND bij de realisatie in samenwerking met andere partijen de content van het jongerenplatform verzorgen op basis van onze expertise en ervaring.

Lees hier verder over de plannen. 

20240130 werkbezoek HMK en Helder aan Alles Oke
Meer nieuws