Eed van Hippocrates anno 2020 ? (Wet Verplichte GGZ: de grote gelijkmaker)

“Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen”.

Enkele mogelijkheden en gevolgen uit de Wet verplichte geestelijke gezondheid zorg (WvGGZ);

(mede in mijn woorden)

Ieder lid van een gemeente kan tegen een andere bewoner van deze gemeente een anonieme aangifte doen van anders zijn dan wel verward gedrag. De burgermeester is dan verplicht onderzoek in te stellen naar deze “aanklacht”. (de verrader slaapt nooit).

Wordt vervolgens verminderde of geen oordeelsbekwaamheid vastgesteld bij de beklaagde om wat voor reden dan ook (schade voor zichzelf of anderen) dan wordt er ingegrepen; letterlijk.

Stel je voor:

Opeens politie en ggz samen voor jouw deur, of je doet open of de deur vliegt eruit.

Vervolgens een inval met huiszoeking naar gevaarlijke voorwerpen (wat is geen gevaarlijk voorwerp?) en drugs door politie.

In deze chaos van de overval wordt jou medegedeeld dat men heeft besloten dat jij nu medicatie moet (!) nemen of vrijwillig of onvrijwillig op bed of de keukentafel. Vervolgens wordt je door onbekenden in jouw eigen huis gedeeltelijk ontkleed met fysiek geweld en krijg je een injectie toegediend , vervolgens versuft wordt je medegedeeld dat ook al jouw elektronische communicatiemiddelen in beslag zijn genomen en jij geen bezoek mag ontvangen. Verder heb jij per direct huisarrest onder bewaking eventueel met een extra enkelband of mensen die je niet meer uit het zicht laten in jouw eigen huis.

Mensen gaan dit meemaken, zo beleven en ervaren.

Mensen worden in gelijke mate boos als de mate waarin de persoonlijke grenzen worden overschreden. Treft jou het bovenstaande echter dan zal jouw terechte boosheid als argument tegen jou gebruikt worden (geen “ziekte-inzicht”.) En zal de op jou toegepaste dwang in gelijke mate escaleren en dus wordt je bozer, etc. ziedaar de neerwaartse dodelijke spiraal.

Alles wat binnen deze wet als vrijwillig wordt omschreven is onder de druk van “anders wordt je gedwongen”.

Wie hebben aan deze wet meegewerkt en deze goedgekeurd?

“Dit was niet de bedoeling en dit hadden wij niet voorzien” houdt geen stand meer na bovenstaande!

En let op, dit betreft niet “de ander”; dit betreft jou!

Feit; binnen de gewone somatiek (reguliere geneeskunde) zijn patiënten net zo (levensbedreigend) medicatie-ontrouw (hartmedicatie, suikerziekte etc.) als binnen de psychiatrie! Gaan zij ook wettelijk toegestane invallen krijgen waarbij de dagelijkse dosis met geweld thuis wordt toegediend? Dit betreft dus discriminatie op “ziekte”.

In de verkeerde handen (ja ja die zitten er ook tussen en alle excessen gaan plaatsvinden, per definitie) is dit dus 1984 (George Orwel) en Kafkaesk (Frans Kafka) in een Wet verenigd en goedgekeurd. Dus iedereen met een (ggz) ”rugzak”, alle “anders” denkenden alle “zwarte schapen”, alle niet inpasbare spirituelen:

Bedenk; is geen hoger beroep mogelijk!

Ik vind dat; de behandel en beheers kant te zwaar gewogen is ten koste van de rechtspositie en vooral rechtsbeleving van de betrokkene patiënt.

Ik vind dat; Het wettelijk goed dichtgetimmerd is, als iedere verantwoordelijke afgevinkt heeft en een stempel op het dwangbesluit heeft gezet krijgen deze verantwoordelijken  hiervoor vrijwel volledige immuniteit voor vervolging bij b.v. fatale afloop.

Ik vind dat er geen tot zeer onvoldoende ethische borging is verwerkt in deze wet, getoetst aan de rechten van de mens met een beperking en vanuit het perspectief van de onvermijdelijke slachtoffers van deze wet.

Mijns inziens speelt het volgende dilemma, Het mensenrecht is dat een ieder die geen strafbare feiten pleegt gevrijwaard dient te zijn van geweld door de staat en haar instituten. Echter er wordt beweerd dat indien iemand niet oordeel bekwaam (?) is dit recht (voor onbepaalde tijd) kan worden opgeschort en dus alle machtsmiddelen mogen worden ingezet, er wordt tevens beweerd in het  belang van de patiënt.

Nogmaals alle excessen gaan plaatsvinden ( zie beleid en werkelijke uitvoering van separeren(gebruik isoleercellen), ondanks alle (goedbedoelde) intenties. Dus er zullen ook door deze wet indien zo doorgezet, onschuldige slachtoffers zijn (“ongelukkige samenloop van omstandigheden/Murphys Law”) met dodelijk gevolg.

De vervolging begint in 2020.

Of niet? Ik kan van alles beweren; oordeel zelf.

De wet

Russell Lawrence Cummins

Ervaringsdeskundige.

Connect Portaal

russel cummins maakt gebruik van het Connect portaal.

Meld je direct aan om contact op te nemen
Meer ervaringsverhalen