Thema 8 verkiezingen: Werk en participatie

Al lang is bekend dat werkloosheid een van de grootste veroorzakers is van depressieve symptomen. Uit onderzoek van Lex Burdorf blijkt dat mensen die meer dan 12 uur (vrijwilligers)werk verrichten gelukkiger zijn, dan mensen die weinig of niet participeren via (vrijwilligers)werk. Daarom is het belangrijk dat gemeenten alle mensen met psychische problematiek helpen om aan het werk te komen. Dit geldt ook voor mensen die geen uitkering krijgen (zogenaamde Nuggers), bijvoorbeeld vanwege de kostendelersnorm. Gemeenten zijn verplicht dit te regelen binnen de Participatiewet. 

Wat is er nodig? 

  • Maak gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn om IPS in te zetten, door bijvoorbeeld aan te sluiten bij het project Hoofdzaak werk. IPS is een methodiek waarbij mensen naar werk worden toegeleid en daar specifieke ondersteuning bij krijgen vanuit zowel de ggz als het sociale domein. Dit soort instrumenten bevordert arbeidsparticipatie en helpt ook kosten voor zorg en uitkeringen te beperken. 
  • Daarnaast lopen er veel projecten om meer mensen met psychische problematiek aan het werk te helpen. Een ander voorbeeld is Werk als Beste Zorg.
  • Verzamel deze goede voorbeelden en ga met de gemeente om tafel wat in jullie gemeente haalbaar is en de komende jaren uitvoerbaar is. Organiseer een werkbezoek naar initiatieven die aanspreken, op Samen voor de Klant zijn veel voorbeelden te vinden.  
  • Zet ervaringsdeskundigen in bijvoorbeeld vanuit de zelfregiecentra, zij hebben veel kennis over begeleiding van mensen om meer te participeren. Bijvoorbeeld Stichting Focus maakt gebruik van de methodiek Kansen op werk
  • Maak gebruik van de mogelijkheden binnen de gemeente om mensen te laten participeren binnen beschut werk als opstapje naar (on)betaald werk. Ook kan er gebruik worden gemaakt van Simpel Switchen om de stappen van dagbesteding naar werk goed in te zetten.