Gemeenteraadsverkiezingen 2022

human-2944065_640

Speerpunten vanuit cliënten- en naastenperspectief voor psychische gezondheid

Op 16 maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Lokale politieke partijen werken nu hard aan hun verkiezingsprogramma’s. Cliënt- en familievertegenwoordigers in gemeenten gaan graag met hen in gesprek over psychische gezondheid en thema’s die voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten belangrijk zijn. Die thema’s benoemen we in dit pamflet en die zijn voor alle gemeenten min of meer dezelfde, maar de lokale invulling is maatwerk en kan alleen in samenspraak met lokale ervaringsdeskundigen en cliënt- en familievertegenwoordigers vorm krijgen. 

Vanuit cliënten- en naastenperspectief heeft MIND 10 thema’s geformuleerd die bijdragen aan betere zorg en leefomstandigheden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. En waar het kan bijdragen aan het voorkomen van psychische klachten en het bevorderen van psychische gezondheid in het algemeen. Deze punten zijn: 

  1. Verbeter zorg en ondersteuning van volwassenen 
  2. Intensiveer zorg voor jeugd 
  3. Versterk regionale samenwerking 
  4. Bevorder Wonen en leefbare wijken 
  5. Waarborg Onafhankelijke cliëntondersteuning 
  6. Maak zelfregie, herstel, lotgenotencontact mogelijk 
  7. Garandeer bestaanszekerheid 
  8. Stimuleer werk en participatie 
  9. Draag bij aan zorg en veiligheid 
  10. Faciliteer belangenbehartiging en participatie in beleid 

De 10 punten staan hieronder verder uitgewerkt en zijn hier te downloaden

1. Zorg en ondersteuning van volwassenen

2. Zorg voor jeugd

3. Regionale samenwerking

4. Wonen en leefbare wijken

5. Onafhankelijke cliëntondersteuning

6. Zelfregie, herstel, lotgenotencontact

7. Bestaanszekerheid

8. Werk en zingeving

9. Zorg en veiligheid

10. Belangenbehartiging en participatie in beleid

Meer informatie

• De meeste informatie kunnen lokale cliënten- en familieorganisaties geven. Wil je weten welke organisatie(s) bij u in de buurt zit(ten)? Neem contact op met MIND, Programma Regie in de Regio of kijk op www.mind-atlas.nl.   

• Lokale en regionale cliënten- en familieorganisaties en landelijke patiëntenverenigingen werken samen binnen de organisatie MIND. Voor meer informatie zie www.mindplatform.nl    

• MIND schreef een brief aan de informateur van het kabinet, deze vind je hier.   

• Voor meer achtergrondinformatie zie de notitie ’Bouwstenen voor participatie en herstel’

Resultaten van de 'mentale gezondheid' onderzoeken die MIND heeft gedaan gedurende de Corona periode vind je hier.