Medicijnen afbouwen

Medicijnen in strips 123rtf 600 - 400

In de meeste gevallen moet je medicijnen enkele weken tot maanden innemen. Soms zelfs de rest van je leven. Dat kan best ingrijpend zijn. Soms is het mogelijk om af te bouwen, zeker als het voor tijdelijk bedoeld is.

Zolang er geen dwangzorg is heb je het recht om met medicatie te stoppen. Doe dit wel in overleg met de huisarts en weeg de voor- en nadelen goed tegen elkaar af.

Checklist

  • Maak een plan met je huisarts (of een andere behandelaar die medicatie voorschrijft) over afbouwen.
  • Als je gaat afbouwen, neem dan de tijd om dit langzaam te doen. 
  • Zorg voor ondersteuning van een vertrouwd iemand en vanuit de huisartsenpraktijk. Afbouwen kan bijwerkingen geven die lijken op de klachten waarmee je begon. Wees je hiervan bewust. Ook suïcidale gedachten kunnen hierbij horen.
  • Voor sommige medicatie bestaan taperingstrips. Deze strips bevatten iedere volgende dag een iets lagere dosis, waardoor je geleidelijk kunt afbouwen. Vraag naar de mogelijkheden bij je behandelaar/huisarts. Kijk ook of dit vergoed wordt door jouw zorgverzekeraar. 
  • Bespreek met je huisarts wat er gaat gebeuren als je je medicijngebruik hebt afgebouwd. Hoe ga je verder aan je herstel werken? Welke zorg is er eventueel nog nodig?
  • Je kunt een signaleringsplan opstellen waarmee je samen met de voorschrijver en eventueel familie en naasten opschrijft welke signalen aangeven dat het minder goed met je gaat. Het is een waarschuwingssysteem voor jezelf, je naasten en hulpverleners zodat je eventueel weer tijdig met medicatie of andere behandeling kunt beginnen. Zo kun je voorkomen dat je situatie ernstig verslechtert of dat je evt in een crisis terecht komt. Een ander optie is het maken van een crisiskaart.

Als afbouwen niet lukt of niet mogelijk is

Het kan gebeuren dat je graag wilt afbouwen, maar dat dit in jouw geval ongunstig is. Bijvoorbeeld omdat je het advies hebt gekregen het structureel in te nemen. Of omdat afbouwen niet lukt, omdat je merkt dat de klachten daarna terug komen. Dan kun je in overleg met je behandelaar of huisarts kijken waar dit aan ligt en of je het afbouwen misschien beter kunt uitstellen. Uiteindelijk gaat het er om dat je je zo prettig mogelijk voelt.