Autoriteit Persoonsgegevens kijkt opnieuw naar privacy

vergrootglas

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat opnieuw kijken of de gegevensverzameling door de Nederlandse Zorgautoriteit aan alle eisen voldoet. Het gaat hier om de gegevensverzameling ten behoeve van het nieuwe bekostigingssysteem in de ggz, het zorgprestatiemodel. In afwachting van het onderzoek verschuift de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de verplichte aanlevering van gegevens door behandelaren van 1 november 2022 naar 1 januari 2023. MIND is blij dat de AP de gegevensverzameling opnieuw onder de loep neemt.  

Twijfels over bescherming persoonsgegevens

Met ingang van 1 januari 2022 heeft de ggz in Nederland een nieuw bekostigingssysteem: het zorgprestatiemodel. Met ingang van 1 juli verplicht de Nederlandse Zorgautoriteit behandelaren om gegevens van patiënten te registeren. Doel hiervan is om de vraag naar en het aanbod van zorg in het nieuwe zorgprestatiemodel beter op elkaar te laten aansluiten. De afgelopen maanden hebben diverse behandelaren en patiënten bezwaren geuit tegen de aanlevering van een deel van deze gegevens aan de NZa vanwege twijfel over de bescherming van de privacy van de mensen waar het om gaat. MIND heeft er bij de NZa op aangedrongen om hier duidelijk over te communiceren en om inzage te geven in de manier waarop de gegevens worden aangeleverd en hoe deze worden verwerkt. Hoewel de AP eerder al de gegevensverzameling goedkeurde, gaf dit ons onvoldoende inzicht en vertrouwen. MIND is blij dat de AP zich opnieuw over de aanlevering buigt. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit communiceren. Voor MIND blijft daarbij voorop staan dat gegevensbescherming gegarandeerd moet zijn en dat mensen te allen tijde vooraf geïnformeerd moeten zijn waarvoor en op welke wijze hun gegevens worden gebruikt.  

Mensen die bezwaar hebben tegen de gegevensverzameling, kunnen dit formulier samen met hun behandelaar ondertekenen. 

Meer nieuws