Beeld 'Stille Strijd' twee weken in Amersfoort

Op maandag 12 februari is het beeld 'Stille Strijd' aangekomen in Amersfoort. Dit 2,5 meter hoge kunstwerk van Saskia Stolz staat tot en met 26 februari op het Eemplein en vraagt aandacht voor psychische klachten en suïcidale gedachten van jongeren. Zij voeren vaak in hun eentje een innerlijke stille strijd. Het beeld werd eind van de middag officieel geopend met een bijeenkomst. Ruim 100 belangstellenden waren hiervoor naar het Eemplein gekomen. Wethouder Micheline Paffen (Gemeente Amersfoort), Dienke Bos (directeur MIND), Hasse Dekker (Stichting Open Oog / initiatiefnemer) en kunstenaar Saskia Stolz wezen in hun toespraken op het belang van openheid rondom psychische problemen en benadrukten allemaal: "Praat erover, ook al is het maar met één iemand en ook al voelt het ongemakkelijk". Ook dichter Twan Vet en rapper Diggy Dex onderstreepten deze boodschap met hun indrukwekkende persoonlijke poëtische teksten die zij tijdens de bijeenkomst voordroegen. 

Steeds meer jongeren kampen met psychische problemen als gevolg van stress (prestatiedruk op school, sociale druk, zorgen over maatschappelijke ontwikkelingen en hun toekomst) en eenzaamheid. Vaak weten ze niet waar ze terecht kunnen met hun vragen en problemen of durven er niet over te praten. Regelmatig leidt dit tot psychische klachten zoals depressie en angst. In het ergste geval zien ze het niet meer zitten en denken ze aan (of gaan zelfs over tot) zelfdoding.

Het beeld ‘Stille Strijd’ vraagt aandacht voor deze problematiek. Daarnaast is het beeld bedoeld om jongeren en hun naasten/omgeving te attenderen op het belang van openheid (met iemand over je problemen praten) en over de mogelijkheden die er zijn voor hulp en ondersteuning voor zowel de jongeren als voor hun omgeving. Openheid is vaak de eerste stap naar herstel, waarmee veel jongeren zijn geholpen. Tot slot is het beeld ook bedoeld om jongeren met ernstige psychische problemen, hun naasten en nabestaanden van jongeren die suïcide gepleegd hebben een hart onder de riem te steken.

Dienke Bos: "Juist als de wereld onoverkomelijk donker lijkt en de bergen onbedwingbaar hoog, is het zo belangrijk om open te kunnen zijn. Over twijfels, worstelingen en ook over de dood. Want hoe graag we ook willen dat het anders is, soms zijn die gedachten er. En hoe eenzaam moet het voelen, als je het idee hebt dat je het daar met niemand over kan hebben. Praten over psychische problemen betekent overigens niet alleen dat je dat zelf moet doen. Het gaat ook over dat er iemand anders is die naar je luistert, zonder oordeel."

Activiteiten en meer informatie
In de periode dat het beeld op het Eemplein staat, worden er verschillende activiteiten georganiseerd door Gemeente Amersfoort samen met MIND, MIND Us, GGz Centraal, Indebuurt033, de Bibliotheek Eemland en KAdECafé. Zo zijn er online acties om jongeren te bereiken, lezingen (o.a. voor naasten), een informatiemarkt in de Bibliotheek in het Eemhuis en een lespakket voor scholen. Bezoek www.amersfoort.nl/stillestrijd voor meer informatie over het beeld, de hulp die beschikbaar is en het overzicht van de activiteiten die georganiseerd worden.

Hulp inschakelen
Zoek je zelf direct hulp of maak je je zorgen over iemand? Neem dan contact op met jouw huisarts, met MIND Korrelatie via 0900–1450 of via www.mindkorrelatie.nl of bel met 113 Zelfmoordpreventie: 0800-0113. Is er direct gevaar? Aarzel niet en bel altijd 112. 

 

 

 

20240212_172240-02
20240212_172138-01
20240212_171140-01
Meer nieuws