Inspirerende kennissessie over social media en mentale gezondheid

IMG_9150

Woensdagmiddag 12 januari vond de door MIND en Amsterdam Public Health georganiseerde denksessie over sociale media plaats. In aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin Máxima en kersverse staatssecretaris Maarten van Ooijen, spraken en dachten 70 bevlogen deelnemers over de kansen en de problemen die sociale media bieden in het bevorderen van de mentale gezondheid van jongeren. Uit de sessie kwam naar voren dat beleid en voorlichting te veel versnipperd is. Kinderen, jongeren en hun ouders moeten nog meer en beter geleerd krijgen hoe ze sociale media moeten gebruiken en ermee om kunnen gaan.
 

Verschillende perspectieven

Sociale media zijn voor veel jongeren een plek waar zij contacten opdoen en onderhouden en waar zij een beeld van het leven en de maatschappij vormen. Zo dragen sociale media voor een deel bij aan de vorming van de identiteit van jongeren. Tegelijkertijd kunnen sociale media ook een negatieve invloed op de mentale gezondheid van jongeren hebben. Het gebruik kan leiden tot stress, slaaptekort en soms zelfs leiden tot psychische klachten. Tijdens de interactieve denksessie ‘De twee gezichten van sociale media’ gingen 70 jongeren, influencers, wetenschappers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van diverse sociale media platforms met elkaar in gesprek onder leiding van influencer Nesim El Ahmadi en Frederieke Vriends, kwartiermaker MIND-prorgramma mentale gezondheid jongeren. Marit Brugman vertelde hoe zij samen met Dylan Haegens jongeren weet te bereiken. Zij doen dit door open, met humor en luchtig over hun ervaringen met psychische problemen te delen. Dit levert veel herkenning op en helpt jongeren hun (hulp)vragen makkelijker te stellen. Roy Vathorst vertelde over zijn lessen aan jongeren op scholen over sociale media. Hij pleit voor goede samenwerking tussen ouders, kinderen en school in het leren omgaan met de gevaren van de platforms.
 

IMG_9213

Oplossingen voor bijdrage aan mentale gezondheid

In deelsessies verkenden de deelnemers de kansen en valkuilen van sociale media. Zo werd gesproken over de betrouwbaarheid van informatie, online pestgedrag, gebrek aan inmenging van ouders en irreële beelden. Koningin Máxima en staatssecretaris Maarten van Ooijen deden actief mee aan van deze gesprekken. De staatssecretaris was verheugd om op zijn tweede werkdag al in gesprek te gaan met jongeren over dit belangrijke onderwerp en wees erop dat mentale gezondheid onderdeel wordt van het Nationaal Preventieakkoord. “Het is belangrijk dat we de realiteit los zien van de online wereld en dat je twee verschillende identiteiten hebt: één online en één in de realiteit.” In de afsluiting gaf een vertegenwoordiger van Meta, het moederbedrijf van Instagram, Facebook en WhatsApp aan dat de platforms zelf een grote verantwoordelijkheid dragen en zoeken naar de balans tussen mensen een stem geven en de veiligheid waarborgen. De middag werd samengevat in een ‘rap-up’ door psycholoog en rapper Daisy Veenstra. Alle input die in de sessie gegeven is, neemt MIND op in haar 10-jaren programma om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren.
 

Aftermovie 'Twee gezichten van social media'

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.

Optreden rapper Daisz

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.
Meer nieuws