Koningin Máxima brengt werkbezoek aan ‘Herstel Dichtbij’

Koningin Maxima Rotterdam - PRVK5169

Op woensdagmiddag 30 augustus bracht Hare Majesteit Koningin Máxima een werkbezoek aan een zelfregie-organisatie in het kader van het programma Herstel Dichtbij – Samen voor Mentale Gezondheid. Dit programma is een gezamenlijk initiatief van het Oranje Fonds en MIND. Het werkbezoek vond plaats bij Zorgvrijstaat in Rotterdam; één van de 30 zelfregie- en herstelinitiatieven die aan het programma deelnemen.

Dertig deelnemende zelfregie- en herstelinitiatieven

Herstel Dichtbij – Samen voor Mentale Gezondheid – ondersteunt initiatieven die ruimte bieden aan psychisch kwetsbare mensen om te werken aan hun eigen herstelproces dichtbij huis, met als doel weer mee te doen in de samenleving. Ervaringsdeskundigen en vrijwilligers spelen daarbij een belangrijke rol. Het Oranje Fonds en MIND ondersteunen sinds 1 januari 2022 de deelnemende organisaties financieel, met kennisdeling, deskundigheidsbevordering, coaching en onderzoek. In totaal nemen ruim dertig organisaties uit het hele land deel aan het programma. Herstel Dichtbij sluit aan bij het programma Regie in de Regio van MIND dat al sinds 2015 actief is.  

Zeggenschap over eigen zorg en welzijn

Koningin Máxima ging tijdens het werkbezoek in gesprek over het ontstaan van het programma en de samenwerking tussen het Oranje Fonds en MIND. Namens MIND namen directeur Dienke Bos en projectleider Greetje Senhorst deel aan dit gesprek. Vervolgens sprak Koningin Máxima met een aantal deelnemers van Herstel Dichtbij. Naast Zorgvrijstaat vertelden vertegenwoordigers van de zelfregie- en herstelorganisaties HerstelTalent, KernKracht, Suïcide Preventie Centrum en Stichting JIJ over hun vorderingen. En tot slot ging de Koningin in gesprek met vrijwilligers en medestanders van Zorgvrijstaat over hoe zij werken aan zorgzame buurten, waar mensen eigenaarschap voelen en zeggenschap hebben over hun eigen zorg en welzijn. 

Dienke Bos, directeur MIND over het werkbezoek: “Namens MIND ben ik supertrots. We hebben kunnen laten zien welke stappen de herstelinitiatieven en zelfregiecentra sinds de start van het programma hebben gezet en welke we nog gaan zetten. Dit programma sluit heel goed aan bij de behoefte van mensen met een psychische kwetsbaarheid om vanuit eigen kracht te werken aan herstel, met de steun van mensen die dezelfde ervaringen delen.” 

Foto's bij Zorgvrijstaat Rotterdam door fotograaf Patrick van Katwijk / Koninklijk Huis

Koningin Maxima Rotterdam - PRVK5401

Koningin Maxima Rotterdam PRVK6123
Meer nieuws