De hoogtepunten van 2023

Blue monday run Roden 2023 foto eric van nieuwland 212508(1)

Ook bij MIND kijken we terug op 2023. Met heel veel acties, politiek reuring, én een nieuwe directeur. We nemen je mee in onze 10 hoogtepunten van 2023.

1. Meer dan 800 mensen deden mee aan de MIND Blue Monday Run 2023

Op maandag 16 januari 2023 deed er een ongekend aantal deelnemers mee aan de MIND Blue Monday Run. Voor de 6e keer kwamen mensen in beweging door te wandelen of rennen voor mentale gezondheid en tegen depressie. Tijdens de 2023 editie deden er ruim 800 mensen door het hele land mee en zij haalden ruim € 92.000 euro op. Zullen we op maandag 15 januari 2024 dit record verbreken?

2. Actie voor betere jeugdzorg bij de Tweede Kamer

20230420 Demo MIND jeugdzorg foto Robin Utrecht1

In april voerden ouders, jongeren en professionals actie bij de Tweede Kamer, samen met MIND en andere belangenbehartigers. Ze eisten snelle actie en spraken met Kamerleden over urgente verbeteringen in de jeugdzorg. Ondanks het uitstel van bezuinigingen tot 2026 maken we ons zorgen over de gevolgen voor kinderen door de lange wachtlijsten en het gebrek aan specialistische zorg. De actie bracht hun verhalen naar voren, waarbij onzichtbare groepen, zoals jongeren wier stem niet wordt gehoord, vertegenwoordigd werden. De hulpverleners deelden ook hun uitdagingen: zij lopen aan tegen te veel administratie en een hoge werkdruk die de kwaliteit van zorg belemmert.

👉 Lees meer over de actie bij de Tweede Kamer

3. Nieuwe directeur Dienke Bos is gestart

2023 Dienke Bos foto Patrick Siemons 0227 klein

Op 1 juni 2023 startte Dienke Bos als nieuwe directeur-bestuurder van MIND. Zij volgde Marjan ter Avest op, die zich jarenlang met hart en ziel inzette voor mensen die te maken hebben met psychische problemen, en hun naasten. Dienke is neurowetenschapper en was de afgelopen jaren uitvoerend directeur van het grote onderzoeksprogramma YOUth aan de Universiteit van Utrecht en UMC Utrecht.  

👉 Lees meer over Dienke en haar visie op mentale gezondheid

4. Veel aandacht voor de misstanden rondom de HoNOS+ vragenlijst

De Honos-watte? De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zet een database op met gegevens van ongeveer 800.000 mensen die tussen 1 juli 2022 en 1 juli 2023 ggz-hulp hebben ontvangen. De gegevens komen uit een vragenlijst: de HoNOS+. Het idee hierachter van de NZa is om meer gelijke groepen cliënten te maken, zodat zorgaanbieders en zorgverzekeraars betere afspraken kunnen maken. 

MIND heeft echter zorgen over de privacy van cliënten bij deze gegevensdeling. De NZa heeft bij het verzamelen van de HoNOS+ vragenlijsten gekozen voor ‘opt-out’. Dit betekent dat je gegevens worden gedeeld, tenzij je een privacyverklaring hebt ingevuld. Maar waren de mensen op de hoogte dat deze vragenlijst werd ingevuld? En waren ze in de gelegenheid om te kiezen om de gegevens wel of niet te delen?

👉 Lees alles over de gegevensdeling in de ggz en de HoNOS+

5. Petitie tegen onnodig psychisch lijden

Novti banner petitie 2023

In Nederland kampt de helft van alle volwassenen met psychische problemen, zoals angst en depressie. Het aantal suïcides onder jongeren is alarmerend hoog. Na ruim 20 jaar zijn de wachtenlijsten in de ggz nog steeds te lang: 84.000 mensen wachten op hulp, velen zelfs veel langer dan 3 maanden. Het recht op vrije artsenkeuze staat onder druk, waardoor passende en betaalbare zorg in gevaar komt. MIND begon in september 2023 de petitie 'Niemand mag onnodig psychisch lijden' om de politiek aan te zetten tot verbeteringen in het zorgsysteem. 16.000 mensen tekenden de petitie. De petitie is in januari 2024 aangeboden aan Tweede Kamerleden.

6. Koningin Máxima bezoekt een zelfregie- en herstelinitiatief

Koningin Maxima Rotterdam - PRVK5169

In augustus bezocht Koningin Máxima Zorgvrijstaat in Rotterdam als deel van het programma 'Herstel Dichtbij – Samen voor Mentale Gezondheid'. Dit initiatief, gesteund door het Oranje Fonds en MIND, omvat 30 zelfregie- en herstelinitiatieven in heel Nederland. Ze sprak met vertegenwoordigers van deze programma's, zoals Zorgvrijstaat, HerstelTalent en anderen, over hun vooruitgang. Ook ontmoette ze vrijwilligers die zich inzetten voor zorgzame buurten waar mensen zeggenschap hebben over hun welzijn.

👉 Lees meer over het werkbezoek van Koningin Máxima

Namens MIND ben ik supertrots. We hebben kunnen laten zien welke stappen de herstelinitiatieven en zelfregiecentra sinds de start van het programma hebben gezet en welke we nog gaan zetten. Dit programma sluit heel goed aan bij de behoefte van mensen met een psychische kwetsbaarheid om vanuit eigen kracht te werken aan herstel, met de steun van mensen die dezelfde ervaringen delen.

Dienke Bos, directeur van MIND

7. Dag van de mentale gezondheid

20231014_175806_CAL1500 (Foto- Jurriaan Callenbach)_HR

World Mental Health Day, op 10 oktober, richt wereldwijd de schijnwerper op mentale gezondheid, met voorlichting en acties. MIND organiseerde diverse activiteiten rond deze dag: 

  • De #OpenUp-campagne, samen met 3FM en HUMAN, van 2 tot en met 10 oktober stond in het teken van open het gesprek voeren over mentale weerbaarheid en psychische problemen bij jongeren. 
  • Het MIND Festival op 10 oktober verbond leden en vrijwilligers voor inspiratie en gemeenschap. 
  • Aankondiging van een samenwerking met SOPHIA MAE, om het belang van zelfzorg voor een goede mentale gezondheid te benadrukken. 
  • Bij MIND Last Man Standing op 14 oktober stonden honderden mensen op het Jaarbeursplein in Utrecht 6 uur lang op een krukje om actie te voeren voor betere mentale gezondheid in Nederland. 
  • Van 28 september tot en met 4 oktober was de Week tegen de Eenzaamheid. Samen met de NS en ProRail stond MIND op kdiverse stations om persoonlijk contact aan te moedigen. Dit kon door met elkaar in gesprek te gaan en gratis kaartjes te sturen om iemand een hart onder de riem te steken.

8. Tweede Kamer nam motie aan voor realiseren van een landelijk netwerk van zelfregiecentra

In april 2023 werd unaniem een motie aangenomen in de Tweede Kamer om een landelijk dekkend netwerk van zelfregiecentra uit te rollen. Dit volgde op een succesvol werkbezoek aan zelfregiecentrum Kompassie in Den Haag. Kamerleden konden daar zelf zien welke toegevoegde waarde de zelfregiecentra bieden aan mensen met mentale problemen. De regering is nu aan zet om met concrete stappen te komen, zodat mensen laagdrempelig en dicht bij huis, in hun eigen omgeving, aan herstel kunnen werken.  

👉 Lees meer over de aangenomen motie

9. Tom en Sjors fietsten 400 km voor MIND

Tom_en_Sjors_MIND_Summer_Ride

Tom en Sjors (beiden 27) fietsten op de langste dag van het jaar, 21 juni, maar liefst door alle 12 provincies en legden wel 400 kilometer af! Heel mooi dat zij hiermee een nieuw evenement voor MIND in gang hebben gezet. In 2024 doen ze dit nog een keer op vrijdag 21 juni. 

👉 Fiets 21 juni 2024 mee of steun de mensen die 400 kilometer gaan fietsen

10. Meer en verbeterde voorlichting

MIND biedt steeds meer informatie en hulpmiddelen over mentale gezondheid:  van hoe je om kunt gaan met angst tot slaaptips. En van mindfulnessoefeningen tot hoe je er kunt zijn voor een naaste met psychische problemen. Ook dit jaar hebben we onze voorlichting uitgebreid, verbeterd en vernieuwd. We hebben nieuwe voorlichting geschreven over bijvoorbeeld: 

Steun ons

Wij hopen in 2024 ook weer mooie projecten neer te zetten, veel meer aandacht te krijgen voor mentale gezondheid en de politiek te bewegen richting beter beleid. Wil jij ons daarbij helpen? Steun ons met een kleine of grote gift. Of start zelf een actie. 

Meer hoogtepunten

  • Ruim 900 leerlingen van het Moller Juvenaat in Bergen op Zoom haalden maar liefst € 18.000 op voor MIND.  
  • Er is in 2023 57 keer naar MIND Korrelatie verwezen na programma's op televisie die gingen over psychische problematiek. Denk aan in Therapie van HUMAN of Het mooiste meisje van de klas VIPS (eetstoornisproblematiek) van AVROTROS.  
  • Er was veel aandacht voor de vrije artsenkeuze en behoud van restitutiepolissen in diverse Kamerdebatten en media.
  • MIND deed voor het eerst mee aan de obstacle run: samen fysieke en mentale obstakels overwinnen.
  • MIND kreeg ruim 11.000 nieuwe volgers op LinkedIn, daarmee komen we op 30.000 volgers.
Meer nieuws