Korrelatie en Rechtwijzer helpen samen mensen met ‘multiproblematiek’

Multiproblematiek Pixabay

Problemen komen vaak niet alleen. Ze lopen soms snel in elkaar over of stapelen zich op. Samen met Korrelatie ontwikkelt Rechtwijzer een online vragenhulp om mensen vroegtijdig te helpen met informatie, advies en verwijzing naar de juiste plek. Doel is om zogenoemde ‘multiproblematiek’ zoveel mogelijk te beperken. Hiermee komt een belangrijke verbinding tot stand tussen organisaties in het sociale én juridische domein.

Op 16 januari 2018 vond de start van de samenwerking plaats in Amersfoort. Rechtwijzer: “Korrelatie (binnenkort MIND Korrelatie) is dé organisatie op het gebied van psychische en psychosociale hulp. Met de expertise en ervaring die Korrelatie heeft op het gebied van online hulpverlening, wil Rechtwijzer de noodzakelijke verdieping aanbrengen in de aanpak van multiproblematiek.”

Korrelatie: psychische en psychosociale hulp

Korrelatie biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp op diverse gebieden. De landelijk opererende organisatie biedt informatie, inspiratie en steun en verwijst zo nodig naar passende hulp. Korrelatie wordt het meest benaderd door mensen over relatieproblemen, gevolgd door psychische problemen zoals depressie en angst, mishandeling en (seksueel) geweld. Maar ook voor rouw, opvoedproblemen, seksualiteit en andere onderwerpen weten mensen Korrelatie te vinden voor hulp.

Rechtwijzer: routes door het recht

Rechtwijzer adviseert over welke stappen mensen kunnen zetten om juridische problemen op te lossen. De site biedt inzicht en betrouwbare informatie over de meest voorkomende juridische problemen. Rechtwijzer is van de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad streeft hiermee naar het vroegtijdig en laagdrempelig oplossen van problemen en conflicten.

Meer nieuws