MIND: meer banen voor mensen met psychische beperking

Kapper highlights

Woensdag is een ingezonden brief in de Trouw gepubliceerd van Ieder(In) en CNV connectief. De inhoud van de brief wordt ook onderschreven door LCR, FNV Sector Uitkeringsgerechtigden en MIND.

Banenafspraak
Afgelopen week ontstond er discussie naar aanleiding van het nieuws dat de overheid ernstig achterblijft in het realiseren van banen voor mensen met een beperking. In het sociaal akkoord van 2013 is afgesproken dat de overheid in 2025 25.000 banen zal realiseren. Als deze doelstelling niet behaald wordt, kan een (dwingend) quotum worden ingesteld. In 2016 was de doestelling 6500, maar overheidswerkgevers bleven steken op een kleine 3600 banen. Staatssecretaris Klijnsma heeft op basis hiervan voorbereidingen in gang gezet om de quotumregeling de activeren.

Reactie VSO
Dit was reden voor het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) om in een open brief aan de formateur Gerrit Zalm te schrijven dat de banenafspraak op de schop moet. MIND en de andere partijen roepen de overheid op om in plaats van gemaakte afspraken af te zwakken, alle zeilen bij te zetten om ervoor te zorgen dat mensen met een (psychische) beperking volwaardig mee kunnen doen op de arbeidsmarkt.

Lees hier het artikel in Trouw

Meer nieuws