Op zoek naar werk

Lees meer over de mogelijkheden, regels en ondersteuning die er zijn als je op zoek bent naar werk. 

Rechten en plichten bij solliciteren

 • Op werk.nl vind je veel informatie over solliciteren.
 • Werkgevers morgen geen gezondheidsvragen stellen bij een sollicitatie maar in sommige gevallen ben je wél verplicht om te zeggen dat je een ziekte of beperking hebt. De regels over privacy bij solliciteren vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens en op Rijksoverheid.nl.
 • Medische keuringen bij sollicitaties zijn maar beperkt toegestaan. Lees meer op Rijksoverheid.nl.

Vrijwilligerswerk

Als je een uitkering hebt mag je vrijwilligerswerk doen. Dat is wel aan regels gebonden. Er zijn allerlei mogelijkheden om vrijwilligerswerk te vinden, zie bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.nl.

Doelgroepenregister

Werkgevers moeten banen regelen voor mensen die door een beperking niet zelfstandig het minumumloon kunnen verdienen. Dat staat in de banenafspraak tussen overheid en sociale partners. Als dit voor jou geldt wordt je opgenomen in het doelgroepenregister. Wil je in aanmerking komen voor het doelgroepenregister? Dan kun je zelf (of via de school of gemeente) een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen

Als je als werkgever niet voor genoeg extra banen voor arbeidsgehandicapten zorgt, treedt de quotumheffing in werking.

Niet uitkeringsgerechtigden

Als je geen recht hebt op een uitkering, bijvoorbeeld omdat je samen woont met iemand met een inkomen, heb je wel recht op ondersteuning naar werk. Je kunt ondersteuning om aan het werk te komen regelen via een Persoonsgebonden re-integratiebudget (PRB). Vraag naar de mogelijkheden bij je gemeente of kijk op werk.nl.

Ondersteuning bij het vinden van werk

Afhankelijk van het type uitkering dat je van het UWV krijgt heb je recht op ondersteuning naar werk. Een paar voorbeelden:

 • In een leerwerktraject verbeter je je vak- en werknemersvaardigheden. Je oefent in een echte werkomgeving. Hiermee doe je werkervaring op en dit vergroot je kans om werk te vinden. Soms levert dit een baan op.
 • In een sollicitatietraining leer je vaardigheden om goed te kunnen solliciteren. Je leert zelfstandig op zoek gaan naar betaald werk. Ook leer je om jezelf goed te presenteren bij een werkgever of in je netwerk. 
 • Een jobcoach helpt je bij het vinden en behouden van een baan. De jobcoach helpt bij het ontwikkelen van vaardigheden en bij plaatsing en begeleiding op de werkvloer. \
Kijk voor meer informatie op de website van je gemeente of op sterkdoorwerk.nl of vraag bij je gemeente of het UWV wat de mogelijkheden zijn. Je gemeente kan je ook vertellen hoe je je reïntegratie zelf kunt regelen via een Persoonsgebonden reïntegratiebudget (PRB). 

Meer informatie

 • Op werkenenjij.nl vind je vacatures en kandidaten voor banen die beschikbaar zijn gesteld voor mensen met verminderd arbeidsvermogen. 
 • Meer aanbod over ondersteuning bij het vinden van werk vind je op de website van Sterk door werk.
 • Vragen over de banenafspraak en het doelgroepenregister kun je stellen bij je gemeente of bij het UWV.
 • Meer tips voor ondersteuning bij werk vind je bij het onderdeel Tips en ondersteuning.
 • Voorzieningen om je werk te kunnen doen als je een beperking hebt (hulpmiddelen, vervoer, begeleiding op het werk) kun je in sommige gevallen aanvragen bij het UWV en in andere gevallen bij je gemeente.