Uitkering bij ziekte: Ziektewet

Een Ziektewetuitkering is een uitkering voor bepaalde groepen mensen die ziek worden en geen werkgever hebben. Op deze uitkering kun je recht hebben als je uitzendkracht bent, als je contract afloopt tijdens je ziekte of als je WW krijgt en ziek wordt. Meer informatie over aanvragen, hoogte en duur en wanneer je er recht op hebt vind je op de website van het UWV.

Bij een ziektewetuitkering krijg je bij je reïtegratie begeleiding van een reïntegratiebegeleider van UWV. Je kunt vanuit de Ziektewet ook een eigen bedrijf starten.

Voorzieningen om je werk te kunnen doen (hulpmiddelen, vervoer, begeleiding op het werk) kun je aanvragen bij het UWV.

Verplichtingen

Als je een Ziektewetuitkering ontvangt, heb je allerlei verplichtingen. Het UWV controleert of je je aan deze verplichtingen houdt. Als je je niet aan je verplichtingen houdt, dan kan dat gevolgen hebben voor je uitkering.

Vrijwilligerswerk

Je mag met een Ziektewetuitkering vrijwilligerswerk doen. Dat is wel aan regels gebonden. Er zijn allerlei mogelijkheden om vrijwilligerswerk te vinden. Zie bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.nl.

Tips en ondersteuning

Tips voor ondersteuning bij werk en uitkering vind je bij Tips en ondersteuning.